Parkslide

Stora blad i mellangrön eller mörkgrön färg sitter tätt på en buskgren.

Det bästa och enklaste tipset för dig som vill hjälpa till att förhindra att invasiva arter sprider sig är:

Plantera inte invasiva arter i din trädgård.

Här får du fler tips just när det gäller parkslide.

Parkslide (Fallopia japonica)
Beskrivning: Parkslide kan bli upp till två meter hög och har breda blad. Växer tätt. Ofta rödaktig stjälk och knippen av blommor som är vita eller rödaktiga.
Problem: Växtens rötter och underjordiska stammar växer snabbt och kan tränga igenom asfalt, dränering, betong och avloppsrör.
Länsstyrelsen i Västra Götaland menar att vi ska behandla parkslide som farligt avfall och bränna det.

Så kan du förhindra att parkslide sprider sig

  • Plantera aldrig parkslide i din trädgård.
  • Om du vill ta bort parkslide – använd redskap som gör rena snitt (ej röjsåg). Redskap som hackar eller delar plantan i mindre delar gör att smådelar av växtstammarna kan spridas, slå rot och växa upp till väldigt många nya plantor. Täck gärna ytan där du slagit av parksliden med markduk eller en tjock presenning. Det är viktigt att täcka ett mycket större område för att parksliden inte ska slå rotskott utanför.
  • Flytta inte jordmassor där parkslide finns eller har funnits.
  • Kompostera inte rötter eller växtdelar från parkslide. Släng dem inte utanför din trädgård. Bränn dem istället på ett säkert sätt.

Växtavfall

Om det är en mindre mängd växtavfall från invasiva främmande växtarter kan det läggas i dubbla påsar som försluts och sedan läggs i det egna sopkärlet för brännbart avfall. Lite större mängder av växtavfall från invasiva främmande arter förpackas och lämnas på återvinningscentralen (ÅVC). Innan man åker till ÅVC ska det förpackas ordentligt för att minimera risken för spridning.

Det är under transporten och under hanteringen av växterna som risken för spridning av invasiva främmande arter är stor. Var noggrann och säkra att varken frön eller växtdelar kan komma ut i naturen under transporten. Slutna kärl eller säckar är lämpligast.