Jätteloka

Stora vita blommor växer tätt framför en lövskog.

Det bästa och enklaste tipset för dig som vill hjälpa till att förhindra att invasiva arter sprider sig är:

Plantera inte invasiva arter i din trädgård.

Här får du fler tips just när det gäller jätteloka.

Jätteloka, eller jättebjörnloka. (Heracleum mantegazzianum)
Beskrivning: Jättelokan ser ut ungefär som ett jättestort hundkäx och kan förväxlas med vissa andra växter. Stammen kan bli flera meter hög och nästan 10 cm tjock. Bladen är stora med spetsiga, flikiga kanter.
Problem: Jättelokans växtsaft kan ge brännsår på huden, särskilt om du är i solen. Skadorna visar sig ofta först efter några timmar eller ett par dygn. Om du har fått växtsaft av jätteloka på dig bör du tvätta området med tvål och vatten. Skydda sedan huden mot direkt solljus under minst en vecka (även om du är symtomfri).

Så kan du förhindra att jätteloka sprider sig

  • Om du tror att jätteloka är på väg att växa upp, försök att kapa plantan under tillväxtpunkten, som är strax under marken. Ryck upp plantan, så att den inte kan slå rot igen.
  • Om jättelokan redan har börjat växa upp är det bra att försöka slå av växtens stjälkar så tidigt som möjligt, helst innan blommorna bildar nya frön. Ta bort blommor och förstör dem (till exempel genom att bränna dem) så att fröna inte kan eftermogna och börja gro. Du kan behöva göra det här flera gånger under en säsong för att verkligen få bort jättelokorna.

Tänk på: Vi rekommenderar att du tar hjälp av en sakkunnig person (t ex ett trädgårdsföretag), eftersom det är stor risk att få brännskador av jättelokans växtsaft. Om du vill försöka få bort jättelokor är det viktigt att du använder till exempel skyddskläder, stövlar och trädgårdshandskar. Tvätta redskapen noga efteråt eftersom också torkad växtsaft är farlig.

Växtavfall

Om det är en mindre mängd växtavfall från invasiva främmande växtarter kan det läggas i dubbla påsar som försluts och sedan läggs i det egna sopkärlet för brännbart avfall. Lite större mängder av växtavfall från invasiva främmande arter förpackas och lämnas på återvinningscentralen (ÅVC). Innan man åker till ÅVC ska det förpackas ordentligt för att minimera risken för spridning.

Det är under transporten och under hanteringen av växterna som risken för spridning av invasiva främmande arter är stor. Var noggrann och säkra att varken frön eller växtdelar kan komma ut i naturen under transporten. Slutna kärl eller säckar är lämpligast.