Jättebalsamin

En rosafärgad blomma med lång stjälk och långa, smala blad.

Det bästa och enklaste tipset för dig som vill hjälpa till att förhindra att invasiva arter sprider sig är:

Plantera inte invasiva arter i din trädgård.

Här får du fler tips just när det gäller jättebalsamin.

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera)
Beskrivning: Jättebalsamin kan bli upp till 2,5 meter hög. Den har blommor som är ljusrosa eller cerise.
Problem: Växten sprider sina frön på ett effektivt och kraftfullt sätt genom att frukterna skjuter iväg frön i kaskader som liknar små explosioner. När jättebalsaminen sprider sig utanför en trädgård kan den växa så tätt att den konkurrerar ut de växter som fanns på platsen tidigare.

Bra att veta: Jättebalsamin är en ettårig växt. Det gör att den är enklare att bekämpa genom att till exempel dra upp den med rötterna.

Så förhindrar du att jättebalsamin sprider sig

  • Klipp eller slå av plantorna med en lie (eller ett annat redskap) innan växterna börjar blomma.
  • Ryck upp plantorna ur marken med rötterna.
  • Blommorna kan eftermogna och bilda frön.

Växtavfall

Om det är en mindre mängd växtavfall från invasiva främmande växtarter kan det läggas i dubbla påsar som försluts och sedan läggs i det egna sopkärlet för brännbart avfall. Lite större mängder av växtavfall från invasiva främmande arter förpackas och lämnas på återvinningscentralen (ÅVC). Innan man åker till ÅVC ska det förpackas ordentligt för att minimera risken för spridning.

Det är under transporten och under hanteringen av växterna som risken för spridning av invasiva främmande arter är stor. Var noggrann och säkra att varken frön eller växtdelar kan komma ut i naturen under transporten. Slutna kärl eller säckar är lämpligast.