Gul skunkkalla

Gul skunkkalla är en invasiv art. Växer nära vattendrag med gul kraftig blomma och stora kraftiga blad.

Gul skunkkalla är en invasiv växtart. Här hittar du mer information om växten och det bästa och enklaste tipset för dig att förhindra att invasiva arter sprider sig - plantera inte invasiva arter i din trädgård.

Gul skunkkalla (Lysichiton americanus)

Beskrivning: Gul skunkkalla hör till kallaväxterna och har 30 till 150 cm avlånga, blanka blad med korta skaft i rosetter från jordstammen. Blommar vanligtvis i maj med gula blommor. Blommorna har ett skålformat hölsterblad runt blomkolven. Kolven har små gulgröna blommor som luktar kvalmigt, men inte så illa som namnet kan antyda. Gul skunkkalla kan hittas i våtmarker, exempelvis alkärr, diken och sumpmark och längs med vattendrag.

Problem: Gul skunkkalla är en flerårig. I sin naturliga miljö sprider den sig både vegetativt, genom långsam tillväxt av jordstammen eller med avbrutna stamdelar, och med sina talrika frön.

Bra att veta: Bekämpning kan göras under hela växtsäsongen, men bästa tiden är vår och tidig sommar när plantorna fortfarande är små och innan de börjar fröa. Ta hand om rötter och eventuella frön på lämpligt sätt då de kan ge upphov till en ny planta.

Så förhindrar du att gul skunkkalla sprider sig

  • Gräv bort den på våren innan den börjar blomma.
  • Ta bort plantorna med rötterna.
  • Effektivast är att bränna dem.

Växtavfall

Om det är en mindre mängd växtavfall från invasiva främmande växtarter kan det läggas i dubbla påsar som försluts och sedan läggs i det egna sopkärlet för brännbart avfall. Lite större mängder av växtavfall från invasiva främmande arter förpackas och lämnas på återvinningscentralen (ÅVC). Innan man åker till ÅVC ska det förpackas ordentligt för att minimera risken för spridning.

Det är under transporten och under hanteringen av växterna som risken för spridning av invasiva främmande arter är stor. Var noggrann och säkra att varken frön eller växtdelar kan komma ut i naturen under transporten. Slutna kärl eller säckar är lämpligast.

Har du synpunkter på sidans innehåll? Länk till annan webbplats.