Kontakt
Lyssna

Parkslide

Stora blad i mellangrön eller mörkgrön färg sitter tätt på en buskgren.

Det bästa och enklaste tipset för dig som vill hjälpa till att förhindra att invasiva arter sprider sig är:

Plantera inte invasiva arter i din trädgård.

Här får du fler tips just när det gäller parkslide.

Parkslide (Fallopia japonica)
Beskrivning: Parkslide kan bli upp till två meter hög och har breda blad. Växer tätt. Ofta rödaktig stjälk och knippen av blommor som är vita eller rödaktiga.
Problem: Växtens rötter och underjordiska stammar växer snabbt och kan tränga igenom asfalt, dränering, betong och avloppsrör.
Länsstyrelsen i Västra Götaland menar att vi ska behandla parkslide som farligt avfall och bränna det istället för att kompostera.

Så kan du förhindra att parkslide sprider sig

  • Plantera aldrig parkslide i din trädgård.
  • Om du vill ta bort parkslide – använd redskap som gör rena snitt. Redskap som hackar eller delar plantan i mindre delar gör att smådelar av växtstammarna kan spridas, slå rot och växa upp till väldigt många nya plantor.
  • Flytta inte jordmassor där parkslide finns eller har funnits.
  • Kompostera inte rötter eller växtdelar från parkslide. Släng dem inte utanför din trädgård. Bränn dem istället på ett säkert sätt.

Kontakt

Emma Nevander, kommunekolog
031-724 62 53
samhallsbyggnad@harryda.se

Teresia Engbom, projektledare grön drift
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se