Till innehållet

Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i den svenska naturen. Med allemansrätten följer en överenskommelse om att vara varsam om naturen och visa hänsyn till både människor och djur. Särskilt på vissa platser och under vissa tider på året. Håll dig informerad om allemansrättens rättigheter och skyldigheter.

En stätta, liten träbro, över stängsel till en hage.

Foto: Cilla, Mostphotos

Allemansrätten innebär att du fritt kan ta ett dopp i någon av våra sjöar, ströva i skogar och på hedar och ängar och uppleva årstidernas växlingar, växter och djur. Du kan njuta av dofter, fågelsång, blommande ängar och skogens tysta ro.

Rättigheter och skyldigheter i naturen

  • Du får plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken.
  • Vissa blommor är fridlysta och får inte plockas, till exempel alla orkidéer.
  • Du får ta dig fram till fots, cykla, åka skidor och tillfälligt vistats i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark.
  • All nedskräpning är förbjuden. Har du tältat eller haft picknick måste du städa efter dig.
  • Du får tälta i något eller några dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus.
  • Elda aldrig om det är minsta fara för brand.
  • Hundar får inte springa lösa i skog och mark under tiden 1 mars till 20 augusti.

Detta gäller för privata bryggor

  • Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja en vattenfarkost vid en strand eller brygga som inte hör till en tomt eller utgör ett fågelskyddsområde.
  • Du får inte störa eller förstöra och du måste flytta på dig och din förtöjning om den som äger bryggan behöver den.
  • Håll avstånd till privata hus och tomter. På en tomt ska de som bor i huset kunna känna sig ostörda. Det är risken att störa som avgör hur nära ett hus du kan uppehålla dig.

Det är inte tillåtet att avvisa allmänheten genom en skylt från ett visst område som är av betydelse för friluftslivet utan tillstånd från kommunen. Exempelvis en skylt med texten ”privat brygga” kan anses vara avvisande.
Naturvårdsverkets information om allemansrätten Länk till annan webbplats.
Naturvårdsverkets information om allemansrätten vid vatten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-16