Allemansrätten

Brasa - allemansrätten

Den svenska naturen står öppen för oss alla. Men du måste vara varsam om naturen och visa hänsyn mot både människor och djur.

Du kan ta ett dopp i någon av våra sjöar eller bara uppleva årstidernas växlingar. Du kan njuta av dofter, fågelsång, blommande ängar och skogens tysta ro.

När du vistas ute i naturen, tänk på att:

  • Du får plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa blommor är fridlysta och får inte plockas, till exempel alla orkidéer. Du får ta dig fram till fots, cykla, åka skidor och tillfälligt vistats i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark.
  • All nedskräpning är förbjuden. Har du tältat eller haft picknick måste du städa efter dig.
  • Du får tälta i något eller några dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus.
  • Elda aldrig om det är minsta fara för brand.
  • Hundar får inte springa lösa i skog och mark under tiden 1 mars till 20 augusti.