Till innehållet

Fastigheter och lantmäteri

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och vem som äger vad.

Bostadsområde i Hällingsjö

Bostadsområde i Hällingsjö

Fastighetsregister

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Det är en förutsättning för att kunna äga, köpa och sälja mark med tillhörande byggnader. Idag finns cirka 3,3 miljoner objekt i registret. Där hittar du uppgifter om lagfarter, adresser, byggnader och taxeringsvärde. Fastighetsregistret sköts av Lantmäteriet som är en statlig myndighet.
Information om fastighetsregistret hos Lantmäteriet Länk till annan webbplats.(Lantmäteriet)

Ändra din fastighet

Det är även Lantmäteriet som du ska vända dig till om du vill ändra, lägg ihop eller dela din fastighet.
Ändra, lägg ihop och dela en fastighet Länk till annan webbplats.(Lantmäteriet)


Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-16