Lyssna

Vinnare utsedd för Landvetters Backa östra

Översiktsbild över aktuellt område

Översiktsbild över området i Landvetters Backa östra där 40 nya hyresrätter (se inringat område) börjar byggas nästa år.

Det blir fastighetsbolaget Strand AB som bygger 40 hyresrätter i flerbostadshus i Landvetters Backa östra, etapp 1. Det nya bostadskvarteret byggs under 2019 och blir klart 1½-2 år senare. Hyresrätterna förmedlas sedan via kommunens bostadskö.

Markanvisningstävlingen som ägde rum under sommaren gällde detaljplanelagd tomtmark för bebyggelse av minst 40 hyresrättslägenheter. Vinnaren Strand AB får nu möjlighet att genomföra detaljplanen för den aktuella tomten. Kommunen har redan byggt ut allmän platsmark och kommunala vatten- och avloppsledningar. 

Kontakt

Fortesa Bytyqi, mark- och exploateringsingenjör
031-724 88 14
markochbostad@harryda.se