Lyssna

Livsmedel

Det är livsmedelsföretaget, det vill säga restaurangen, caféet, butiken, gatuköket, som ansvarar för att det du äter och dricker är säkert och håller den kvalitet som utlovas. 

Kontroll

Miljö- och hälsoskydd kontrollerar att livsmedelsföretagen i Härryda kommun följer de regler som finns. Även köken i förskolan, skolan och äldreboenden med flera kontrolleras. Kontakta oss om du har frågor eller synpunkter om livsmedelshantering, bestämmelser eller annat som rör livsmedel.

Yrkesmässig livsmedelshantering

Har du eller funderar du på att starta en restaurang, butik eller annan verksamhet med hantering av livsmedel? 
Läs mer under Näringsliv.

Tillfällig försäljning eller servering av livsmedel

För att sälja livsmedel på annat ställe än i livsmedelsanläggning krävs normalt att en anmälan görs. Enklare livsmedelshantering, till exempel privatperson som bakar och säljer bullar på marknader, kräver inte tillstånd om hanteringen är tillfällig. Även om ingen registrering krävs behöver du tänka på några viktiga saker till exempel att du ska tvätta händerna och hålla en god handhygien, att du har koll på förvaringstemperaturer och att livsmedlen inte förvaras på golvet eller marken. Kontakta oss om du är osäker på om din försäljning omfattas av kravet på anmälan.

E-TJÄNST, ANMÄLAN LIVSMEDELSVERKSAMHET, VERKSAMTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-tjänst, anmälan livsmedelsverksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan livsmedelsverksamhetPDF
Anmälan dricksvattenanläggningPDF

 

Hemma hos dig

Hemma i ditt privata hushåll omfattas du inte av reglerna i livsmedelslagstiftningen. Många matförgiftningar uppstår i hemmen på grund av bristande livsmedelshygien. Därför är det alltid viktigt att ha rena redskap, låga temperatur i kylen (gärna under + 8 grader C), inte låta livsmedel stå framme för länge på bänken utan att kylas ner, och att i de flesta fall vid tillagning uppnå en kärntemperatur på minst 72 grader C.

Kontakt

Fredrik Karner, livsmedelsinspektör
031-724 62 61

Marcus Liberås, livsmedelsinspektör
031-724 63 59

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Växel)
miljo.halso@harryda.se