Livsmedel

Du som har ett livsmedelsföretag, restaurang, café, butik, gatukök, torghandel, foodtruck med mera, ansvarar du för att den mat du säljer och serverar håller god kvalitet.  

Kontroll

Miljö- och hälsoskydd kontrollerar att livsmedelsföretagen i Härryda kommun följer de regler som finns. Även köken i förskolan, skolan och äldreboenden med flera kontrolleras. Kontakta oss om du har frågor eller synpunkter om livsmedelshantering, bestämmelser eller annat som rör livsmedel.

Yrkesmässig livsmedelshantering

Har du eller funderar du på att starta en restaurang, butik eller annan verksamhet med hantering av livsmedel? 
Läs mer under Näringsliv.

Tillfällig försäljning eller servering av livsmedel

För att sälja livsmedel på annat ställe än i livsmedelsanläggning krävs normalt att en anmälan görs. Enklare livsmedelshantering, till exempel privatperson som bakar och säljer bullar på marknader, kräver inte tillstånd om hanteringen är tillfällig. Även om ingen registrering krävs behöver du tänka på några viktiga saker till exempel att du ska tvätta händerna och hålla en god handhygien, att du har koll på förvaringstemperaturer och att livsmedlen inte förvaras på golvet eller marken. Kontakta oss om du är osäker på om din försäljning omfattas av kravet på anmälan.

E-TJÄNST, ANMÄLAN LIVSMEDELSVERKSAMHET, VERKSAMT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten.

Anmälan dricksvattenanläggning Pdf, 651.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn Länk till annan webbplats.

Avgift tas inte ut för råd och information.