Lyssna

Lantbruk och avloppstillsyn, Storåns dalgångar

Nu har Härryda kommun börjat sin inventering och tillsyn på lantbrukets miljö och enskilda avlopp i Storåns dalgångar.

Miljö- och hälsoskydd kommer under 2018 att göra en större insats på tillsynen av miljön och enskilda avlopp på lantbruksföretag och gårdar med hästhållning. Även övriga fastigheter i samma område kommer att få tillsyn på det enskilda avloppet.

Inventeringen och tillsynen kommer främst att ske oanmäld. Där vi inte får kontakt lämnas en lapp i brevlådan om att kontakta oss för att bestämma tid för tillsyn. Inventeringen eller tillsyn kommer inte att ske utan fastighetsägarens medverkan.

För att underlätta vid tillsynen kan ni ta fram eventuella gamla tillstånd eller liknande. Om det behövs, rensa brunnslock till slamavskiljare och fördelningsbrunn.

Berörda är alla lantbruksföretag, hästgårdar och fastigheter med enskilda avlopp.

 

Kontakt

Hans Borgvall
Lantbruket miljö
031-724 62 68

Tomas Gideflod
Lantbruket miljö
031-724 62 57

Ulrika Ljungman
Avloppstillsyn
031-724 62 63

miljo.halso@harryda.se

Relaterad information