Till innehållet

Kulturhistoriska byggnader och miljöer

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer berättar om Härrydas gemensamma historia. För att framtida generationer ska få uppleva orternas och landsbygdens kulturvärden måste vi vårda, bevara och utveckla dem. Här kan du läsa mer om hur kommunen jobbar med bevarandet av kulturmiljöer och om vad det innebär att bo i en kulturmiljö. Även 50 år gamla privatbostäder kan vara kulturhistoriskt värdefulla.

Äldre vitt boningshus och röd ladugård med gula fönsterbågar och portar.

Kulturbyggnader i Furuberg i Rävlanda. Gården är en privatbostad.

Vad är en kulturmiljö?

Kulturmiljöer vittnar om vår gemensamma historia och hur människor levt och format sin närmiljö. Det är ett slags lokalt kulturarv. En kulturmiljö kan vara en enskild plats, en byggnad eller en hel bebyggelsemiljö.

Det kan också ta sig uttryck i strukturer och fysiska spår i våra landskap och stadsmiljöer. Platserna bär på kunskap om äldre tiders konst- och bygghantverk, arkitekturepoker och om hur samhället har förändrats över tid och om livet i och mellan husen.

Bevarad äldre bebyggelse är en viktig resurs i en hållbar stadsutveckling och skapar tillsammans med nya byggnader en mer blandad och spännande miljö att leva i.

Kulturmiljöprogram

De flesta kommuner har ett kulturmiljöprogram som fungerar som ett viktigt planeringsunderlag och en kunskapskälla till kommunernas kulturmiljöer.

Syftet med kulturmiljöprogrammet är att kunna ta tillvara den potential som våra kulturhistoriska byggnader och miljöer har. Det bidrar till ett hållbart samhälle och att vi kan göra medvetna val när vi planerar att förändra en miljö, exempelvis bygga nya bostadsområden.

Härryda kommun har uppdaterat kulturmiljöprogrammet (år 2021) som en del av arbete med en ny översiktsplan. I kulturmiljöprogrammet finns byggnader och miljöer av kulturhistoriskt värde beskrivna. Programmet innehåller även riktlinjer för handläggning av bygglov och detaljplanering.

Det är inte bara riktigt gamla hus som är kulturhustoriskt värdefulla byggnader. I kulturmiljöprgrammet kan du ta reda på om ditt hus ingår i kulturmiljöprogrammet.
Kulturmiljöprogram (Obs! Stor fil, 22 MB) Pdf, 23 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt och öppettider

Emelie Ström Mattsson, bebyggelseantikvarie

Bygglovsenhetens öppettider

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-07-04