Miljöredovisning

Kommunens miljöarbete följs årligen upp i förvaltningens verksamhetsberättelse men är även en del av årsredovisningen. En gång per mandatperiod görs en stor miljöredovisning – ett miljöbokslut – som visar miljöläget just nu och trender över tid.

Senaste bokslutet blev klart i mars 2020. Sammanfattningsvis kan sägas att framsteg görs, men att takten måste öka – framförallt gällande klimatinsatser och skyddande av biologisk mångfald.

Framsidan av miljöbokslut 2019

Miljöbokslut

Miljöbokslutet sammanfattar läget och utvecklingen i kommunen, uppdelat på områdena klimatpåverkan, biologisk mångfald, konsumtion och boendemiljö.

Miljöbokslutet (tidigare miljöredovisning) tas fram en gång per mandatperiod, ungefär vart fjärde år.
Miljöbokslut 2019 Pdf, 3.8 MB.

Miljöbokslutet finns att ta del av i tryckt format på kommunhuset eller genom beställning. Du kan också titta och lyssna på en inspelad presentation av bokslutet över miljöstatusen i kommunen. Se länkar under rubriken Relaterad information.

Tidigare miljöredovisningar

Miljöredovisning 2016 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Miljöredovisning 2012 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kort miljörapport i årsredovisningen

Varje år finns en kortare miljöredovisning med i årsredovisningen.

Årsredovisning Härryda kommun