Kontakt
Lyssna

Miljöredovisning

Miljötillståndet i kommunen och beskrivningar av miljöåtgärder som gjort under året redovisas. Resultat och nyckeltal beskrivs vilka är grupperade efter Härryda kommuns typiska miljöfrågor; energi, trafik, boende, delaktighet och naturen.

Stor miljöredovisning

Redovisningen är indelad i fem områden. Varje område följs upp genom olika mått och nyckeltal. En stor redovisning görs en gång per mandatperiod.  

Miljöredovisning 2016PDF
Miljöredovisning 2012PDF

Liten miljöredovisning

Varje år finns en kortare miljöredovisning med i årsredovisningen.

Kontakt

Martina Persson       Utvecklingsledare miljö            031-724 62 74martina.persson@harryda.se