Lyssna

Kommunens interna miljöarbete

Miljöarbetet i Härryda kommun följer miljöpolicyn. Det övergripande målet är att Härryda kommun ska bli ett långsiktigt hållbart samhälle där alla invånare med hjälp av sitt kretsloppstänkande väljer ett miljövänligt sätt att leva, konsumera, producera, resa, bygga osv.

Verksamheterna

Kommunens verksamheter ska leva upp till miljöpolicyn. Det interna miljöarbetet redovisas varje år i miljöredovisningen, ett bokslut över hur kommunen arbetat med miljöfrågorna under året. Miljösamordningen är den verksamhet som ska samordna arbetet kring miljöpolicyn och som håller ihop miljöredovisningen.

Kontakt

Martina Persson       Utvecklingsledare miljö   031-724 62 74martina.persson@harryda.se


Relaterad information

Externa länkar