Kontakt
Lyssna

Agenda 2030 - Hållbar utveckling

2015 beslutade Förenta Nationerna (FN) om 17 globala hållbarhetsmål som fick namnet Agenda 2030 eller de globala målen för hållbar utvecklinglänk till annan webbplats. Målet är att dessa mål är uppnådda fram tills år 2030.

Även om målen är globala, så är lösningarna företrädesvis lokala. För att göra skillnad krävs det att alla hjälps åt.

En hållbar utveckling innebär att dagens behov tillfredsställs utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Man brukar prata om tre dimensioner:

  • Den miljömässiga - det ska finnas goda förutsättningar för liv på jorden
  • Den sociala - alla ska kunna ha ett gott liv
  • Den ekonomiska - god resurshantering

Alla kan göra skillnad, såväl den enskilda individen som föreningar, företag och offentliga organisationer. På nationell nivå har regeringen tillsatt en Agenda 2030 delegationlänk till annan webbplats med uppgift att stödja och stimulera arbetet.

Agenda 2030 i Härryda kommun

Härryda kommun har ett uppdrag att ta fram en strategi för hur vår kommun kan göra störst skillnad i arbetet med att uppnå de globala målen till år 2030. Under 2019 sker en rad dialoger med näringsliv, föreningsliv och invånare om hur kommunen bör arbeta för att göra störst skillnad och hur kommunen kan samverka för att effektivare göra vår del att uppnå de globala målen till år 2030.

Vad kan jag göra?

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Ett bra sätt att börja är att bryta ner "att-göra-listan" i olika avsnitt. På webbsidan för de globala målenlänk till annan webbplats finner du massor av bra tips på hur du kan bidra till att de globala målen uppnås.