Lyssna

Agenda 2030 – för hållbar utveckling

Agenda 2030 är Förenta Nationernas (FN) handlingsplan för hållbar utveckling. Den innehåller 17 mål, som alla medlemsländer i FN åtagit sig att arbeta med: de globala målen för hållbar utvecklinglänk till annan webbplats.


Hållbarhet i tre dimensioner

En hållbar utveckling innebär att dagens behov tillfredsställs utan att äventyra kommande generationers möjligheter utifrån tre dimensioner:

Den miljömässiga det ska finnas goda förutsättningar för liv på jorden
Den sociala – alla ska kunna ha ett gott liv
Den ekonomiska – god resurshantering

Även om målen är globala, är lösningarna oftast lokala. Alla kan göra skillnad, såväl den enskilda individen som föreningar, företag och offentliga organisationer.

Agenda 2030 i Härryda kommun

Härryda arbetar sedan 2018 aktivt med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Men redan innan har vi gjort mycket som bidrar till hållbarhet, både i det dagliga arbetet och i långsiktig planering och utveckling. Under 2018 tog vi ett antal steg på väg mot hållbarhet inom olika områden.

Strategisk plan för Agenda 2030 version 2.0

Den 12 december 2019 beslutade kommunfullmäktige om strategisk plan version 2.0 för Härryda kommuns arbete med Agenda 2030PDF. Planen lyfter fram sju viktiga strategier för arbetet, och fyra särskilda insatsområden:

  • Fossilfri kommun 2030
  • Fokus på psykisk hälsa
  • Stärka den biologiska mångfalden
  • Öka ungas delaktighet

Vad kan jag göra?

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Ett bra sätt att börja är att bryta ner "att-göra-listan" i olika avsnitt. På webbsidan för de globala målenlänk till annan webbplats finner du massor av bra tips på hur du kan bidra till att de globala målen uppnås.