Kontakt
Lyssna

Klimat och miljö

Härryda kommun driver ett aktivt arbete för hållbar utveckling. Det sker på många plan inom många olika verksamheter. Miljösamordningen har ansvar att driva de strategiska frågorna kring hållbar utveckling i kommunen.

Kommuner samverkar i Hållbar utveckling Väst

Härryda kommun medverkar i Hållbar utveckling Väst som är en samverkan mellan kommuner i Västra Götaland. Syftet är att stärka kommunernas lokala arbete för hållbar utveckling/Agenda 21. Ett aktivt arbete pågår inom områdena energi, transport, miljökommunikation, naturvård, miljömål och strategiska frågor.