Till innehållet

PFAS-ämnen

PFAS är högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en stor ämnesgrupp på mer än 10 000 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner. Vissa PFAS-ämnen kan ha skadliga effekter både för människa och miljö. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda och finns inte naturligt i miljön.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Tolerabelt veckointag (TVI)

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) tar fram tolerabla veckointag för olika miljögifter. Det tolerabla veckointaget motsvarar den mängd av ett visst ämne som en människa kan få i sig varje vecka under hela livet utan att riskera någon påverkan på hälsan.

Livsmedelsverket bedömer att risken att konsumera fisk med halter som leder till att det tolerabla veckointaget överskrids under kortare perioder, inte medför någon ökad risk för hälsan. Däremot är det viktigt att om möjligt begränsa, eller avstå från, att regelbundet äta fisk som man vet innehåller höga halter av PFAS.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-04