Lyssna

Nybyggnadskarta och andra kartor

Nybyggnadskarta

Vid ansökan om bygglov ska en nybyggnadskarta ligga till grund för situationsplanen.

Det finns inga färdiga nybyggnadskartor utan de behöver tas fram vid varje beställning. Nybyggnadskartans innehåll varierar beroende på ändamålet och är en sammanställning av fakta som berör fastigheten.

Bygglovsenheten kan vid enstaka fall godkänna ett mindre detaljerat kartmaterial. Detta kräver då särskilt beslut av bygglovshandläggare och debitering sker genom timtaxa. Timtaxan är 1 050 kr.

Härryda kommun har en ny kart- och mättaxa från och med 1 januari 2020.

Det finns olika typer av Nybyggnadskartor

Nybyggnadskarta används för nybyggnation inom detaljplan/kommunalt VA. Pris från 10 500 kr.

Förenklad nybyggnadskarta används för nybyggnation utanför detaljplan samt för samtliga komplementbyggnader, tillbyggnader etc. som kräver bygglov. Pris från 7 350 kr.

Karta för anmälan (Attefallsåtgärd) används för Attefallsåtgärder som kräver anmälan men inte bygglov. Pris från 6 300 kr.

Leveranstid för nybyggnadskartor är fyra veckor från beställning. Fakturan skickas separat till beställaren, den ingår inte i bygglovsavgiften.

E-TJÄNST, BESTÄLLNING AV NYBYGGNADSKARTA, UTAN INLOGGNINGlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartutdrag primärkarta

Kartutskrift från kartbasen. Kartan finns över hela kommunen, dock med väldigt blandad kvalité. Kartan kan användas för förhandsbesked där fastigheten sedan ska delas. Pris: 1 050 kr + 6% moms.

Om förhandsbesked gäller redan avstyckad tomt ska en vanlig nybyggnadskarta beställas.

Digitalt kartmaterial

Utdrag från kommunens primärkarta i dwg-format (CAD).
Pris per hektar: 1 575 kr + 6% moms.


Kontakt

Katarina Nord, kartingenjör
031-724 62 41
matochgis@harryda.se
Carolina Råberg, kartingenjör
031-724 62 72
matochgis@harryda.se