Nybyggnadskarta och andra kartor

Nybyggnadskarta

Vid ansökan om bygglov ska en nybyggnadskarta ligga till grund för situationsplanen.

Det finns inga färdiga nybyggnadskartor utan de behöver tas fram vid varje beställning. Nybyggnadskartans innehåll varierar beroende på ändamålet och är en sammanställning av fakta som berör fastigheten.

Bygglovsenheten kan vid enstaka fall godkänna ett mindre detaljerat kartmaterial. Detta kräver då särskilt beslut av bygglovshandläggare och debitering sker genom timtaxa.

Härryda kommun har en ny kart- och mättaxa från och med 1 januari 2020.

Det finns olika typer av Nybyggnadskartor

Nybyggnadskarta används för nybyggnation inom detaljplan/kommunalt VA.

Förenklad nybyggnadskarta används för nybyggnation utanför detaljplan samt för samtliga komplementbyggnader, tillbyggnader etc. som kräver bygglov.

Karta för anmälan (Attefallsåtgärd) används för Attefallsåtgärder som kräver anmälan men inte bygglov.

I normala fall är det fyra veckors leveranstid, men just nu har vi hög arbetsbelastning och då kommer leveranstiden bli längre än vanligt. Fakturan skickas separat till beställaren, den ingår inte i bygglovsavgiften.

E-TJÄNST, BESTÄLLNING AV NYBYGGNADSKARTA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartutdrag primärkarta

Kartutskrift från kartbasen. Kartan finns över hela kommunen, dock med väldigt blandad kvalité. Kartan kan användas för förhandsbesked.

Digitalt kartmaterial

Utdrag från kommunens primärkarta i dwg-format (CAD).