Kontakt
Lyssna

Nybyggnadskarta och andra kartor

Nybyggnadskarta

Vid ansökan om bygglov ska en nybyggnadskarta ligga till grund för situationsplanen.

Det finns inga färdiga nybyggnadskartor utan de behöver tas fram vid varje beställning. Nybyggnadskartans innehåll varierar beroende på ändamålet och är en sammanställning av fakta som berör fastigheten.

Kartan innehåller hus, detaljer, fastigheter med mått och rättigheter, planbestämmelser, VA - spillvatten dagvatten och dricksvatten, höjder, el, fjärrvärme, arealuppgift, Byggfix.

Nybyggnadskartan ser lite olika ut beroende på ändamålet

Inom detaljplanerat område finns nybyggnadskarta för nybyggnation, komplementbyggnad eller tillbyggnad.

Utanför detaljplanerat område krävs nybyggnadskarta för nybyggnation. Kontakta enheten för Mät och Gis. Vid tillbyggnad kan bygglovsenheten begära kompletterande mätningar. Mätningsarbetet kostar 800 kronor per timme plus moms.

Leveranstid av nybyggnadskarta är inom fyra veckor från beställning.

Enkel nybyggnadskarta för ej bygglovspliktig åtgärd, Attefallsåtgärd

Vissa åtgärder är bygglovsbefriade, ex Attefallsåtgärd. Som underlag används kommunens primärkarta i tätorterna och lantmäteriets fastighetskarta på landsbygden. (Den här typen av karta levereras inte i dwg-format.)

Se kostnader för nybyggnadskartor längre ner på sidan.

E-TJÄNST, BESTÄLLNING AV NYBYGGNADSKARTA, UTAN INLOGGNINGlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartutskrift

Kartutskriften är sammansatt av kommunens Baskarta och Lantmäteriets GSD-karta. Kartan finns över hela kommunen, dock med väldigt blandad kvalité. Den innehåller fastigheter, byggnader och vägar.
Kontakta Mät och GIS för kartutskrift. Kartutskriften kostar 100 kronor plus moms.

Digitalt kartmaterial

Utdrag från kommunens primärkarta. Kontakta Mät och GIS för digitalt kartmaterial. Kartan kostar mellan 448 kronor och 1334 kronor per hektar.
Blankett beställning av digitalt kartmaterialPDF

Kostnader för nybyggnadskartor

Karta för Attefallsåtgärd

  • 1 500 kr inklusive lägeskontroll

Nybyggnadskarta inom planlagt område och inom kommunens primärkarta

  • Nybyggnad  av bostad, verksamhet eller industri: 6 720 kr
  • Nybyggnad på fastighet > 15 000 kvm: begär offert
  • Komplementbyggnad, ex. garage och  uthus: 2 688 kr
  • Tillbyggnad, ex. uterum eller altan: 1 344 kr

Nybyggnadskarta utom planlagt område:

  • Nybyggnad: 4 928 kr
  • Tillbyggnad: Timtaxa. Bygglovsenheten kan begära kompletterande mätning. 800 kronor per timme plus 25% moms.

Faktura

Fakturan skickas separat till beställaren, den ingår ej i bygglovsavgiften.

 

Kontakt

Åsa Sjöstedt, karttekniker
031-724 62 72
matochgis@harryda.se

Andreas Hansson, kartingenjör
031-724 62 51
matochgis@harryda.se