GIS - Geografiskt Informationssystem

Kartor hanteras idag till största delen digitalt i kommunens verksamhet. Datasystem där kartor lagras och presenteras brukar benämnas GIS, Geografiskt Informationssystem.

Genom att koppla olika typer av information till geografiska lägen i kartan blir det även möjligt att göra analyser. Exempel på sådana GIS-analyser kan vara att ta reda på hur många barn som bor i ett område för planering av nya förskolor eller att lokalisera fastigheter som berörs av buller längs en väg.

Geografisk data som ingår i kommunens primärkarta går att beställa. För att få prisuppgift eller mera information, se kontaktuppgifter till höger.

Härryda kommuns karttjänst

Vi har nu en karttjänst där man kan hitta adresser, planer, kommunala verksamheter, parkeringar mm. Klicka på länkarna nedan för att ta dig dit.

Infokarta Länk till annan webbplats.
Karta som visar bland annat skolor, äldreboenden, idrottshallar och övrigt av allmänintresse.

Gällande detaljplaner Länk till annan webbplats.
Karta som visar gällande detaljplaner.

  • Tänd upp symboler i kartan genom att klicka i lagerhanteraren till vänster om kartan.
  • Peka på symbolerna i kartan för att se mer information och kunna klicka dig vidare.
  • Du kan även söka efter adresser, ortsnamn, skolor etc. Klicka på sök ovanför kartan.
  • Om du öppnar länkarna i mobil eller surfplatta visas ett mobilanpassat gränssnitt där du lättare kan zooma och flytta dig runt i kartan och där du kan se din egen position.