Kontakt
Lyssna

Kartor, mätning och GIS

Mät- och GIS-enheten ansvarar för kommunens kartverk. Hos oss kan du beställa kartor, mätningsuppdrag eller GIS-tjänster. Vi har uppdraget att ajourhålla adress- och lägenhetsregistret.

Nytt höjdsystem i Härryda kommun

18 mars 2013 byter Härryda kommun från Göteborgs lokala höjdsystem till det nya nationella höjdsystemet RH2000. Det innebär att höjdangivelser i kommunens kartmaterial får nya värden som är ca 10 meter lägre än i det gamla systemet.
Läs mer om detta i informationsbladet.PDF

Egen utsättare

Om du väljer att anlita en egen utsättare bör du välja någon som är auktoriserad inom mätningsområdet. Överenskommelse mellan Härryda kommun och utsättaren ska lämnas till bygglovsenheten innan beviljat bygglov. Mer information under "Mätning".
Blankett: Överenskommelse mellan utsättaren och Härryda kommunPDF

Fastighetsägare

Behöver du support eller information om Lägenhetsregistret?
Kontakta Zeljko Skakic, Mark- & bostadsenheten 031- 724 63 48.

Kontakt

Mätning - husbyggnad
Ari Samad, mätningsingenjör
031 - 724 62 27
matochgis@harryda.se

Mätning - infrastruktur
Arman Bergström
mätningsingenjör
031 - 724 62 25
matochgis@harryda.se

Kartor
Åsa Sjöstedt, karttekniker
031 - 724 62 72
matochgis@harryda.se

Katarina Nord, teknisk lantmätare
031-724 62 41
matochgis@harryda.se

Andreas Hansson, kartingenjör
031-724 62 51
matochgis@harryda.se

GIS-tjänster
Jonas Dogan
031-724 62 42
matochgis@harryda.se
Lägenhetsregistret

Zeljko Skakic, statistiker
031 - 724 63 48
markochbostad@harryda.se

Enhetschef
Kristina Englund
031 - 724 62 37
kristina.englund@harryda.se