Uppvärmning

Det finns många sätt att värma upp byggnader. Olika lösningar har olika fördelar och nackdelar som måste vägas mot varandra. Exempel på olika uppvärmningssystem är fjärrvärme, bergvärme, luftvärme, direktverkande el, vedpanna, pellets och oljepanna.

Energirådgivning

Att välja uppvärmning är inte så enkelt då det finns många faktorer att ta hänsyn till. Några saker som påverkar är vilken typ av hus man har, planlösning och isolering.

Om du vill ha råd om vilken lösning som passar dig bäst så har kommunen en kunnig energi- och klimatrådgivare.

Rådgivning och tips

Kontroller och tillstånd

Det är viktigt att tänka på att vissa uppvärmningssystem kräver kontroll och ibland tillstånd för att få installeras och/eller användas. En del av dessa regler finns bland underrubrikerna i detta avsnitt, men tänk på att även andra typer av regler kan gälla för just den uppvärmningslösning du vill ha.

Värmepump
Oljecistern
Eldning

Kontakt

Energirådgivning

Energi- och klimatrådgivare
031-724 86 98
energiradgivning@harryda.se

Tillstånd och kontroller

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (kontaktcenter)
miljo.halso@harryda.se