Solceller

Varje år träffas svenska tak med ungefär 800-1000 kWh/m² av solens strålar. En vanlig villa tar därför emot ungefär fem gånger mer energi från solen än vad den gör av med på ett år.

Med solceller producerar du din egen el och blir mindre beroende av köpt el, samtidigt som du bidrar till en fosilfri elproduktion och ett mer hållbart energisystem. Överskott som du producerar säljer du enkelt vidare till ditt elbolag.

Ansökan om solcellsstöd

Du kan få ett grönt ROT-avdrag eller skattereduktion på grön teknik när du installerar solceller. 15% för material och arbete upp till 50 000kr per person.

För en solcellsanläggning behövs generellt inget bygglov.