Energirådgivning för företag

Som företagare i Härryda kommun kan du få kostnadsfri och opartisk energirådgivning, en service som finns till för företag som önskar spara på sina energikostnader. Rådgivningen anpassas till företagets förutsättningar och kräver ingen motprestation.

Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal och en eventuell fortsättning med besök till verksamheten. Energirådgivningen lovar inga underverk men erbjuder er någon att bolla idéer med. Erfarenhetsmässigt vet vi att det i alla verksamheter finns utrymme till eftertanke och diskussion. Förutom egen erfarenhet och kunskap har vi ett landsomfattande nätverk att tillgå i samband med energi- och klimatrådgivningen.

Vi hjälper er dessutom gärna med tips på hur företaget kan minska sin klimatpåverkan och därigenom stärka sitt varumärke.

Typiska exempel nedtill på frågeställningar som påverkar energianvändningen.

  • Drifttider, går ventilationen 24 timmar alla dagar?
  • Sker uppvärmning och kylning samtidigt?
  • Är tryckluftssystemet tätt och behovsanpassat?
  • Används belysningen effektivt och är den rätt placerad?
  • Är solceller något för vårt företag, hur ska vi tänka kring dimensionering och skatteregler?
  • Är det rätt tid att satsa på laddstolpar till elbilar?

Välkommen att höra av dig!Kontakt

Hans-Erik Linnros,             Energi- och klimatrådgivare
033-35 31 69hans-erik.linnros@boras.se