Elnät

Som elkonsument har du två olika kostnader för din el - en för själva elnätet och en för din elförbrukning. Det kan vara två olika leverantörer. Kostnaden för själva elnätet består av en fast och en rörlig del.

I kostnaden för elnätet ingår underhåll av nätet. Det är elnätsägaren du kontaktar vid längre strömavbrott. Vilka villkor som gäller bör du kontrollera med din elnätsägare. Det är också nätbolaget som du ska kontakta om du vill beställa elanslutning när du ska bygga ett nytt hus.
www.harrydaenergi.se/ Länk till annan webbplats.