Lyssna

Coacher för energi och klimat

Vill du ha hjälp att effektivisera ditt företags energianvändning helt kostnadsfritt? Låt då en coach hjälpa dig på vägen!

Genom att delta i coachningsprogrammet får ditt företag hjälp med att sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan. Ni blir del av en nationell satsning och deltar i nätverk med andra företag för att få inspiration och utbyta erfarenheter.

Delta i ett coachningsprogram

Coachningsprogrammet finansieras av EU och kombinerar coachning och erfarenhetsutbyte för att ge ditt företag goda möjligheter att effektivisera energianvändningen. Programmet pågår till och med 2019. Programmet är särskilt riktat till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar.

Hur går det till?

En energicoach besöker ditt företag och gör en genomgång av företagets energianvändning och ger individuell coachning. Ni får förslag på åtgärder som minskar energianvändningen utan stora investeringar och hur ni kan sänka kostnader för till exempel el och värme. Deltagandet är avgiftsfritt - det enda som krävs är företagets egen tid och lite engagemang.

Ta gärna kontakt med mig redan nu då erbjudandet är tidsbegränsat och vi bara har plats för ett begränsat antal företag.

Varför ska vi minska energianvändningen?

Att arbeta med hållbarhet har flera positiva effekter. Sänkt energikostnad förbättrar lönsamheten och ni blir mindre påverkade av stigande energipriser. Ert varumärke blir stärkt av en grönare profil, ni står rustade inför framtiden och ni drar nytta av mervärden som bättre arbetsmiljö och minskade underhållskostnader.


Kontakt

Hans-Erik Linnros,             Energi- och Klimatrådgivare/Coach
031-724 86 98
energiradgivning@harryda.se

 Relaterad information

Coacher för energi & klimat

Externa länkar