Kontakt
Lyssna

Energi

Energifrågorna blir allt viktigare, både med tanke på vår privatekonomi och den klimatpåverkan som all energianvändning medför.

Varje år levereras nästan 1100 GWh energi till medborgare och företag i Härryda kommun i form av el, fjärrvärme, diesel, bensin med mera. Även om mycket av elen och fjärrvärmen är förnyelsebar kommer fortfarande majoriteten av energin från fossila källor. Härryda kommun arbetar för att underlätta övergången till en fossiloberoende energianvändning och ett av verktyden för detta är kommunens Energi- och klimatplan.

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplanen utgår från de energipolitiska inriktningsmålen och berör energianvändningen i hela kommunen. Planen ska vara en hjälp vid exempelvis fysisk planering av nya stadsmiljöer så att bland annat transporter och när- och fjärrvärme löses på ett energi- och klimateffektivt sätt.

Energi- och klimatplan för Härryda kommunPDF