Till innehållet

Skyddsjakt

Skyddsjakt regleras av Jaktförordningenen. Skyddsjakt görs av hänsyn till den allmänna hälsan och säkerheten eller av andra tvingande skäl som har ett överskuggande allmänintresse.

Jägare med jakthund går i snötäckt äng

Foto: Robert Nyholm, Mostphotos.com

Härryda kommun har en skytt som vid behov anlitas för skyddsjakt inom kommunen.  Det är polismyndigheten som utfärdar tillståndsbevis för avskjutning inom detaljplanerat område.

För att miljö- och bygglovsnämnden ska besluta om skyddsjakt, görs en prövning i varje enskilt fall om störningen innebär olägenhet eller allvarlig skada. Villkor för skyddsjakt finns i Jaktförordningen (bilaga 4, punkt 2). Länk till annan webbplats.

Tips till fastighetsägaren

Som fastighetsägare kan du själv genom enkla åtgärder undvika problem med vilda djur som söker skydd eller letar föda på din tomtmark, 

  • släng fallfrukt på återvinningscentral.
  • ge inte fåglarna för mycket mat, det lockar även andra vilda djur.
  • håll komposten täckt eller undvik helt att exponera köksavfall på tomten.
  • stör de vilda djuren, för att få dem att undvika din tomt. 
  • om djur matas vintertid lär de sig var det finns mat och mister sin rädsla för människor. Det kan leda till att de återkommer.
  • välj att odla växter som inte djuren gillar att äta.

Förvildade katter

Avskjutning sker i de fall där det anses absolut nödvändigt. När det gäller förvildade katter som far illa och saknar ägare, kontakta Länsstyrelsen.
Telefonnummer: 010-224 40 00
Information om katter

Fåglar

Fåglar som kan orsaka olägenheter för människors hälsa och miljö exempelvis stora fågelflockar på offentlig plats, kommunala (ej privata) badplatser, eller stora flockar med duvor i tättbebebyggt samhälle. Inga vilda djur (om inte nödfall) skjuts av mellan maj och september.
Information om fåglar

Grävlingar

Miljö- och hälsoskydd skjuter inte av eller fångar in grävlingar på stråk. Jaktsäsong på grävling är 1 augusti till 15 februari men skyddsjakt kan beslutas av miljö- och bygglovsnämnden året om. Skytten får endast flytta eller skjuta av de grävlingar som bor på fastighetsägarens mark. Inte där jakträttsinnehavarna/jägare har jakträtt.

Grävlingar kan bygga stora gryt och ibland giller de att bygga bon under husgrunder. Om du skulle få problem med detta, försök först med att avskräcka grävlingen genom att störa den med ljud, trasbitar indränkta i parfym eller mänskliga dofter i närheten av grytet.

Ingången bör sättas igen nattetid när grävlingen är som mest aktiv och ute. Det är viktigt att inte göra detta när grävlingen har ungar! Om det inte hjälper att sätta igen boet kan miljö- och bygglovsnämnden i särskilda fall besluta om skyddsjakt.

Ormar

Har du problem med orm på tomt eller vill läsa mer om huggormar. Gå in på Naturvårdsverkets hemsida eller på Naturhistoriska riksmuseets hemsida.
Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats.
Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.
Om du har en huggorm på tomten och skulle behöva hjälp med att flytta den kan ibland Universeum i Göteborg hjälpa till.
Universeum

Övriga djur

Miljö- och hälsoskydd tar inte ansvar för rådjur eller älgar som springer i trädgårdarna, myror, råttor, möss eller sork samt fåglar som kajor och skator m m.

Trafikskadade djur

När det gäller trafikskadade djur, ring polisen på telefonnummer: 112. 

Skadedjur

Har du problem med skadedjur i fastighet som råttor och möss kontakta då något skadedjurbekämpningsföretag.

Kattfälla

Om man vill låna en kattfälla så går det bra att kontakta miljö- och hälsoskydd. En deposition tas ut på 500 kr, men återfås när fällan lämnas tillbaka.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07