Till innehållet

Orm, giftorm

Ormar kräver mycket skötsel. Det finns djurskyddsbestämmelser för hur ormar och utrustning i hem ska säkras upp så att bostaden och huset blir trygga för dig och dina grannar. Det krävs tillstånd för att ha orm oavsett om den är giftig eller inte.

Röd och vit orm

Foto: Siberia_Man, Mostphotos

Regler

Om du är intresserad av att ha en orm inom detaljplan i Härryda kommun krävs det tillstånd enligt Härryda kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Innan du skaffar orm, ska en ansökan lämnas in till miljö- och bygglovsnämnden för prövning och beslut.

Allmän skötsel

Tänk på att när du skaffar orm så är det här ett djur som kräver mycket skötsel, och att du måste tänka på de djurskyddsbestämmelser som finns.

Vissa ormarter dricker vatten från droppar på sin kropp eller droppar på föremål. Om du har sådana djur måste du spraya dem med vatten dagligen eller se till att det finns droppande vatten där djuren vistas.

Utfodring ska ske efter vad som är utformat för den arten du införskaffat. Anpassa fodret så ormen varken blir för mager eller för kraftig.

Rengöring av förvaringsutrymme och byte av bottenmaterial, strömedel och bomaterial ska ske så ofta så god hygien upprätthålls.

Vad ska ormägare tänka på?

Tydliga informationsskyltar om att det finns orm i huset eller lägenheten bör finnas både utanför huset (typ på ytterdörren), och in till det rum som ormen eller ormarna vistas.

Rum med terrarium ska vara välstädat. Förvara inte saker på golvet. Skulle ormen ta sig ut från terrariet försvåras infångandet om den kan gömma sig i olika saker.

Tänk på att sätta skydd för ventilationsöppningar och toalettsits, så ormen inte kan ta sig ut från bostaden den vägen.

Avfall från exempelvis terrarium kan slängas med de vanliga brännbara soporna. Det går också att kompostera avfall om man har en latrinkompost eller liknande.

Förvaringsutrymmen

Utrymmet ska ge djuren möjlighet att bete sig naturligt. Utrymmet får gärna vara större men aldrig mindre än vad lagstiftningen säger.

Olika arter kräver olika naturliga miljöer. Ormar delas in i marklevande- eller trädlevande arter. Bottenmaterial och inredning ska också vara utformat efter ormartens behov.

Förvaringsutrymme ska vara utformat så att tillsyn kan ske utan svårighet. Det ska också vara rymningssäkert. Dörrar, lock, skjutglas och dylikt ska vara säkrade med reglar, haspar eller motsvarande. För att undvika skador får inga skarpa kanter förekomma inne i terrariumet.

Terrarium för giftiga ormar/ödlor ska vara låst när inte utfodring, rengöring eller annan skötsel och hantering av djuren utförs.

Giftormar

Om du är intresserad av att hålla orm inom detaljplan i Härryda kommun, krävs det tillstånd. Innan du skaffar orm, ska en ansökan lämnas in till miljö- och bygglovsnämnden för prövning och beslut.

Regler

Om man är intresserad av att hålla orm inom detaljplan i Härryda kommun, krävs det tillstånd enligt ”Härryda kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön”. Innan man skaffar orm, ska en ansökan lämnas in till miljö- och bygglovsnämnden för prövning och beslut.

Ansök om orm

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten, (Har inte Bank-ID)

I vissa fall behöver du tillstånd hos länsstyrelsen

Om du driver en yrkesmässig verksamhet med ormar och ödlor eller om du upplåter, förvarar eller utfodrar andras ormar och ödlor i större omfattning behöver du tillstånd från länsstyrelsen. En verksamhet är av större omfattning då den bedrivs med sex eller fler terrarier.

Föreskrifter

Allmänt

4 § Terrarium med giftormar ska vara låst när inte utfodring, rengöring eller annan skötsel och hantering av djuren utförs. Terrariet ska också vara försett med en skylt med korrekt artnamn samt varningsskylt med upplysning om att terrariet innehåller giftormar. Lokalen ska vara rymningssäker. Ventiler och liknande öppningar i sådana lokaler ska vara försedda med nät eller andra anordningar som omöjliggör för djuren att ta sig ut. Dörrar och fönster ska hållas stängda. (DFS 2005:8, 4 §)

Förtydliganden

Om man öppnar fönster för vädring måste nätfönster användas under den tid fönstret är öppet. I begreppet ”lokal med terrarium” omfattas hela bostaden. Det innebär att alla bostadens ventilationskanaler ska vara försedda med väl förankrade nätspärrar och att även avloppen ska vara rymningssäkrade.

För att terrariet ska vara rymningssäkert ska nyckel förvaras oåtkomligt för barn. Utrymme mellan golv och väggar, liksom tak och väggar, i terrariet ska vara rymningssäkrat.

Bostaden ska hållas låst när djurhållaren lämnat bostaden, även under mycket kort tid.

Noteringar

Innan införskaffande av giftorm bör man genomgå de av Jordbruksverkets godkända utbildningar som finns.

Fastighetsägaren samt grannar bör meddelas före införskaffandet av giftorm.

En varningsskylt med upplysning om giftorm bör finnas uppsatt även på bostadens utrymningsvägar. Detta för att informera räddningspersonal i händelse av brand.

Rum med terrarium bör vara välstädat samt vara rent från prylar och saker på golvet. Om ormen tar sig ut från terrariet försvåras infångandet betydligt om den kan gömma sig.

Om olyckan är framme och serum behövs: ring 112

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07