Ormar

Tänk på att när du skaffar orm så är det här ett djur som kräver mycket skötsel. Du måste också tänka på de djurskyddsbestämmelser som finns.

Regler

Om du är intresserad av att hålla orm inom detaljplan i Härryda kommun, krävs det tillstånd enligt ”Härryda kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön”. Innan du skaffar orm, ska en ansökan lämnas in till miljö- och bygglovsnämnden för prövning och beslut.

Allmänt - skötsel

Tänk på att när du skaffar orm så är det här ett djur som kräver mycket skötsel, och att du måste tänka på de djurskyddsbestämmelser som finns.

Vissa ormarter dricker vatten från droppar på sin kropp eller droppar på föremål. Om du har sådana djur måste du spraya dem med vatten dagligen eller se till att det finns droppande vatten där djuren vistas.

Utfodring ska ske efter vad som är utformat för den arten du införskaffat. Anpassa fodret så ormen varken blir för mager eller för kraftig.

Rengöring av förvaringsutrymme och byte av bottenmaterial, strömedel och bomaterial ska ske så ofta så god hygien upprätthålls.

Vad ska man tänka på?

Tydliga informationsskyltar om att det finns orm i huset/lägenheten bör finnas både utanför huset (typ på ytterdörren), och in till det rum ormen/ormarna vistas.

Rum med terrarium ska vara välstädat. Förvara inte saker/prylar på golvet. Skulle ormen ta sig ut från terrariet försvåras då infångandet om den kan gömma sig i olika saker.

Tänk på att sätta skydd för ventilationsöppningar och toalettsits, så ormen inte kan ta sig ut från bostaden den vägen.

Avfallet kan slängas med de vanliga brännbara soporna. Det går också att kompostera avfallet om man har en latrinkompost eller liknande.

Förvaringsutrymmen

Utrymmet ska ge djuren möjlighet att bete sig naturligt. Utrymmet får gärna vara större men aldrig mindre än vad lagstiftningen säger.

Olika arter kräver olika naturliga miljöer. Ormar delas in i marklevande- eller trädlevande arter. Bottenmaterial och inredning ska också vara utformat efter ormartens behov.

Förvaringsutrymme ska vara utformat så att tillsyn kan ske utan svårighet. Det ska också vara rymningssäkert. Dörrar, lock, skjutglas och dylikt ska vara säkrade med reglar, haspar eller motsvarande. För att undvika skador får inga skarpa kanter förekomma inne i terrariumet.

Terrarium för giftiga ormar/ödlor ska vara låst när inte utfodring, rengöring eller annan skötsel och hantering av djuren utförs.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd Länk till annan webbplats.

Giftormar

Ytterligare information gällande giftormar se: ”Information för hållande av giftorm”