Till innehållet

Hund

Att ha hund ställer krav på att hundägaren känner ansvar och skaffar sig kunskaper om hundvård och uppfostran. Det finns också viktiga regler som hundägaren bör känna till.

En hund mår naturligtvis bättre om den får vara utomhus än om den för det mesta är inomhus. Men det är inte acceptabelt att den skäller i tid och otid eller ger sig på allt som rör sig. Det är hundägarens uppgift att uppfostra och ta väl hand om sin hund och se till att den inte skäller i onödan, så att närboende störs.

Om hundhållningen orsakar olägenheter för människors hälsa, till exempel genom regelbundet skällande, kan miljö- och hälsoskydd ingripa med stöd av miljöbalken.

Lokala ordningsföreskrifter angående hållande av hundar

Hundens ägare eller den som är ansvarig (vårdare) över hunden ska hålla sin hund under tillsyn på offentlig plats.

Detta innebär:

  • Hunden ska vara kopplad på försäljningsplats medan handel pågår.
  • Hunden ska vara kopplad nära motionsspår, på skolgårdar, samt på begravningsplats.
  • Hunden ska mellan perioden 1 april till och med 30 september vara kopplad inom parkeringsområden, grönområden samt på gator och torg inom tättbebyggt område.
  • Hund får inte skada park och plantering.
  • Hundar får inte vistas på lekplats eller för lek upplåten gräsmatta.
  • Hundar får inte vistas på särskilt av kommunen anordnat friluftsbad mellan 1 maj t o m 15 september.
  • När hunden inte är kopplad, ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress eller telefonnummer.
  • Hundens ägare eller ansvarig ska plocka upp fast orenlighet såsom hundbajs som hunden lämnar efter sig inom tättbebyggt detaljplanelagt område, samt på begravningsplats. Orenligheten ska förslutas och placeras i avsedd behållare eller papperskorg.

Naturreservat

I kommunens naturreservat gäller särskilda bestämmelser. Inom Rådasjöns, Gallhålans och Risbohults naturreservat. Hundar ska vara kopplade.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07