Mata fåglar

Mata gärna fåglarna men med sunt förnuft.

Vintertid är det många som vill lägga ut mat till fåglarna. Gör gärna det men tänk på att inte lägga ut mat på sådant sätt att måsar och andra skadedjur lockas dit. Fågelfrön eller talgbollar bör placeras högt och gärna en bit från fastigheten.

När våren kommer så uppstår ibland problem med häckande måsar, skator, duvor och kajor som skränar och skräpar ner i boendemiljön. Det är fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för att undanröja olägenhet för människors hälsa.

Att skjuta fåglar är ingen långsiktig lösning. Mer effektivt är att försvåra tillvaron för fåglarna genom att ta bort lättillgängliga boplatser och minska möjligheterna för fåglarna att hitta föda i bostadsområdet.

Åtgärder

  • Rensa tak, skorstenar och hängrännor från gamla bon
  • Se till att tak, skorstenar och hängrännor är otillgängliga genom att t.ex. spänna upp trådar. Duvor kan skrämmas bort med rovfågelsattrapper, så kallad vetter, som sätts upp på tak.
  • Sköt om komposter och soptunnor så att de inte drar till sig fåglar eller andra skadedjur.
  • Lägg inte ut mat till småfåglar på sådant sätt att måsar och andra skadedjur lockas dit. Fågelfrön eller talgbollar bör placeras högt och gärna en bit från fastigheten
  • Ta så tidigt som möjligt bort rester av bon från tidigare häckningar. Om fåglarna redan kommit igång med bobyggande återstår borivning vilket ska göras innan äggläggningen.
  • Det är bra att samarbeta med andra fastighetsägare i området för att få en större effekt och för att undvika att fåglarna bara flyttar över till grannfastigheten.