Fåglar

Fåglar är en del av vår levande natur, såväl i staden som på landet. Tyvärr så bosätter de sig, eller slår sig ner, på ställen där vi människor upplever att det gör mer skada än nytta.

Miljö- och hälsoskydd får i perioder in klagomål där man upplever fåglar som störande. Klagomålen gäller oftast fåglar som kajor, skator och måsar. Som fastighetsskötare har du enligt miljöbalken ett ansvar att förebygga dessa problem.

Enligt miljöbalken

Mata inte fåglar i närheten av bostadshus och torg där många människor rör sig. 
Förekommer det stora mängder duvor, skator, kråkor, kajor eller måsar i ditt bostadsområde ska du i första hand kontakta fastighetsägaren som får utreda orsaken och också ta kontakt med de hyresgäster som matar fåglarna. 

Tips för att undvika fåglar:

  • Håll balkonger och uteplatser fria.
  • Sätt upp nät kring balkong eller uterum.
  • Rensa hängrännor.
  • Sätt upp "avståndshållare" — pianotråd eller tunna nylonlinor — ca 2 cm ovanför den kant där fåglarna brukar sitta, och sedan en ny tråd 2 cm ovanför den första tråden.
  • För att hantera måsar och deras beteende, spräck kolonier vid parnings/äggsäsongen. Duvor och måsar är också livrädda för falkar. Falkljud, eller imitation av falk?
  • För att skrämma kajor och kråkor räcker det att skjuta i luften med ex knallpulverpistol eller liknande. Kajor och kråkor häckar i träd med hål i eller i skorstenar. Begränsa möjligheterna för dem att häcka genom att t ex. sätta nät över skorstenar. Flyttningen gäller oftast enbart några dagar, och sedan är de borta.
  • Kanadagäss brukar ha långt minne och har de blivit skrämda en gång så kommer de inte tillbaka. Man kan sätta upp tunna linor i "inflygningszonen" så de flyger in i dem. Det brukar hjälpa.