Dvärgbandmask

Rävens dvärgbandmask har påträffats i Sverige. Parasiten kan i sällsynta fall infektera människor, och ger då allvarliga och svårbehandlade skador i levern och andra organ.

Ansvarig myndighet för kontroll av smitta är Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA. Här finns bl.a. frågor och svar om dvärgbandmask.
www.sva.se Länk till annan webbplats.
 
Ansvarig myndighet för smitta hos människor är Smittskyddsinstitutet. www.smi.se Länk till annan webbplats.
 
Ansvarig myndighet för hur livsmedel påverkas är Livsmedelsverket. http://www.slv.se/ Länk till annan webbplats.