Lyssna

Djurhållning

Om du har tänkt att skaffa nötkreatur, häst, get, får svin, orm, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område, krävs det tillstånd från miljö- och bygglovsnämnden. Djurhållning kan orsaka störning och olägenheter för omgivningen.

Tillstånd

Det krävs tillstånd enligt lokala föreskrifter för att hålla

  1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
  2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
  3. orm, inom område med detaljplan.

Lokala föreskrifter för människors hälsa och miljönPDF

Ansökan, tillstånd för djurhållningPDF

Störning

Miljö- och hälsoskydd kan agera om problem är av den arten att de kan utgöra en störning eller olägenhet utifrån miljöbalkens regler.
Vad säger lagen

E-TJÄNST, ANMÄLAN OM STÖRNING/OLÄGENHETlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett: anmälan om störning/olägenhetPDF

Djurskydd

Djurskyddsfrågor och kontroll av djurskyddslagen är länsstyrelsen ansvarig för. Har du frågor eller vill anmäla en dålig djurhållning, kontakta länsstyrelsen 010-224 50 50.

Avgifter

Enligt lag får kommunen ta ut en avgift för att handlägga ärenden av det här slaget. Beslutet är taget av kommunfullmäktige.Timavgiften är för närvarande 1075 kronor. Vid normalfallet kommer en avgift om 2,5 timmar tas ut vid prövningen av ansökan. När beslutet är utskickat kommer vi skicka ut en faktura på beloppet. Fakturan är sedan överklagningsbar.