Lyssna

700 bostäder och nytt p-hus

illustration som visar en överflygning över Mölnlycke fabriker så som det ska se ut 2025 när det är klart. I förgrunden visar taket på ett p-hus, i en solig sluttning reser sig grupper med flera höghus med olika utseenden. Illustration: Liljewalls arkitekter

Ungefär så här kommer de nya bostadskvarteren i Mölnlycke fabriker se ut när det är färdigbyggt omkring år 2025. Illustration: Liljewall arkitekter

När all nybyggnation i Mölnlycke fabriker är klar år 2025
kommer 700 lägenheter och ett nytt p-hus att finnas jämte lokaler för näringsverksamheter, idrott och event.

Vid Mölnlycke Fabriker bygger och utvecklar Wallenstam nya bostäder, och kommersiella ytor i de norra delarna av området.
Samtidigt bygger fastighetsutvecklingsbolaget Bonava 74 bostadsrätter i två hus i kvarterat Smedjan. Husen ligger i den nordöstra delen av området.
När Mölnlycke fabriker-området är klart kommer det finnas cirka 700 bostäder i sex kvarter, alla med olika utseenden och karaktär.

Byggs i etapper

Inflyttning i bostäderna sker etappvis. Första inflyttningen i Wallenstams kvarter Rosengången i norr, var i december 2020 och de första kvarteren som byggs är hyreshus.
Enligt Wallenstams och Bonava är målet stadsmyller i industrihistoriskt område nära Wendelsbergs friluftsområde.

Parkeringshus med solceller

Wallenstam bygger även ett parkeringsgarage med drygt
500 parkeringsplatser för de som bor, arbetar och besöker området. Längs med Långenäsvägen i sydöstra delen av området, kommer ett parkeringshus vara klart hösten 2021. Parkeringshuset byggs av Wallenstam AB.

Läs mer om byggprojekt som pågår i Mölnlycke fabriker