Lyssna

Wallenstam arena och bostäder i Mölnlycke fabriker

Samtidigt som 600 nya bostäder byggs på det gamla industriområdet i Mölnlycke reser kommunen en ny idrottsarena. Med två stora hallar och plats för knappt 1 600 sittande åskådare, kafé, utställnings- och föreningsytor blir Wallenstam arena den största idrottsarenan i Härryda kommun.
Bygget väntas bli klart sommaren 2021.

Händer just nu

Arenabygget

Den utvändiga fasaden är i stort sett klar. Nu pågår invändiga arbeten med målning, golvläggning och undertak. Även läktarplatser monteras liksom all inredning.

Trampolin- och gymnastikhallarna

Väggar och fönster är på plats. Nu pågår invändiga arbeten med el, ventilation, rörläggning och andra byggnationer i hallarna.

Wallenstams och Bonavas bostadskvarter

Snart flyttar de första hyresgästerna in i ett av husen i färdigbyggda kvarteret Rosengången norr om Bruksgatan. I kvarteret Kvarnen i den nordöstra delen av fabriksområdet pågår invändigt arbete i två hus, stommontage i det tredje huset. I de två husbyggena närmast Massetjärn och arenan - kvarteret Väven - pågår takläggning och montage av stommar.
I Bonavas kvarter Smedjan, nedanför Kvarnen, pågår förberedande markarbeten. Snart kommer grundläggningen av tre huskroppar att starta.

Gatuarbeten på en del av Fabriksvägen

Kommunen förbereder för flera gatuarbeten i området. Just nu pågår förberedelse inför upphandling av VA- och gatuarbeten.

Störningar

Arbetet innebär fortsatt en del störande oljud och transporter till och från byggområdet. Helgarbete kan förekomma.

2021-01-28

Wallenstam arena ska vara kommunens främsta arena för idrott, event och mässor.
Framför idrottsarenan blir det ett torg. Torgets utformning har inspirerats av textilkonstnären Viola Gråstens textila mönster. Viola Gråsten började som konstnärlig ledare vid Mölnlycke Väfveri AB under 1950-talets mitt. Viola Gråsten arbetade där till år 1973 och under tiden komponerade hon fler än 100 mönster för hem- och modetextil.

Förutom en ny idrottsarena och ett torg ska vi skapa renodalde hallar för gymnastik och en trampolin, bättre framkomlighet på gator, bättre trottoarer och gång- och cykelvägar. Vi passar också på att anlägga kommunalt vatten och avlopp i området.
Ett konstverk kommer också på plats på sydsidan av Massetjärn.

Vanliga frågor

Vem har bestämt att den nya idrottsarenan ska heta Wallenstam arena?

Det beslutade kommunfullmäktige år 2013 genom att godkänna det det första exploateringsavtalet som kommunen kommit överens om med Wallenstam.

För att det inte ska uppstå någon förvirring kring vad som är den planerade Wallenstam arena och vad som är den nuvarande Wallenstamshallen som ligger närmare Hulebäcksgymnasiet, så kommer den senare hallen att byta namn till och ingå som en av två hallar i Mölnlycke idrottshall.

Hur blir den nya arenan?

Den nya arenan blir byggd som en 6 200 kvardatmeter stor inomhusarena med knappt 1 600 läktarplatser och en stor spelplan. I arenan ryms också en stor träningshall, åtta omklädningsrum, kafeteria och en utställningsdel. Direkt innanför entrén finns kiosker och plats för andra försäljningsytor, rehabgym och biljettkassor. Träningshallen har en egen ingång från Bruksgatan.

Fasaden mot Massetjärn är 43 meter bred och 11 meter hög. Djupet i den L-formade arenan är 85 meter.
Mellan arenan och Massetjärn kommer det att bli ett torg.

Hur mycket kostar arenan?

Arenan beräknas kosta cirka 115-120 miljoner kronor att bygga.

Kommer det att finnas någon skola eller förskola i området?

Härryda kommun har för närvarande inga planer på en kommunal grundskola i Mölnlycke fabriker, inte heller någon kommunal förskola. Vi har många skolor och förskolor i närheten av det nya bostadsområdet och fler byggs i andra delar av Mölnlycke.

När började arbetet?

I september 2019 togs första spadtaget för Härryda kommuns nya idrottsarena.

Kommunens arbete med att anlägga gator, gång- och cykelvägar, vatten och avlopp inleddes sommaren 2019.

Du kan läsa mer om Wallenstams arbeten här: molnlyckefabriker.se/pagaende-arbetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikarbeten beräknas starta till sommaren 2021.


När är allt färdigt i Mölnlycke fabriker?

Om allt går enligt plan är Wallenstam arena spelklar till sommaren 2021. Alla bostäder och gator planeras vara färdiga 2024.

Var kommer namnet Bruksgatan från?

Orter som vuxit fram kring en enda industri och där disponenten sörjde för bostäder och service åt sina anställda, brukar benämnas som bruksort eller brukssamhälle. Innan Mölnlycke Väfveri startade 1849 bodde bara 450 personer i Mölnlycke. På några få år efter att fabriken startat, fördubblades antalet invånare Mölnlycke.

För att knyta an till Mölnlyckes historia som bruksort, föreslog Härryda kommuns namnvårdsgrupp därför namnet Bruksgatan på huvudgatan genom Mölnlycke fabriker. Kommunfullmäktige tog beslut om namnet 2015.

Är det några fler nya gatunamn på gång? Kommer adresserna att heta som kvarteren, till exempel kvarteret Väven 12?

De nya gatorna kommer få följande namn: Disponentvägen, Mjölnarens väg och Kraftgränd.
Gatunamnen är beslutade av namnvårdsgruppen i Härryda kommun. Sedan är det kommunens Mark och exploatering som bestämmer adresserna så att varje lägenhet kommer att få en unik adress.

Ska Disponentvillan rivas?

I början av 2020 fattade miljö- och bygglovsnämnden beslut om att inte ge rivningslov för Disponentvillan.
Nämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen som i december 2020 avslog överklagandet från Wallenstam.

Hur blir det med trafiken och parkeringarna?

Fler boende gör att vi planerat för mer trafik till och från området än idag. Vägarna kommer att utformas så att bilisterna i första hand ska välja Långenäsvägen framför Wendelsvägen.
Den allra största andelen av boendeparkeringarna kommer att ligga i ett p-hus i Mölnlycke fabriker. P-huset har sin utfart mot Långenäsvägen, vilket också bidrar till att styra trafiken bort från Wendelsvägen.
Kommunens trafikanalys på Säterivägen. Analysen har utmynnat i ett antal förslag på åtgärder för att förbättra framkomligheten på Säterivägen.

Är arenan anpassad för personer med funktionshinder?

Ja, det kommer att finnas hiss mellan våningarna så att alla utrymmen som kafeteria och omklädningsrum är tillgängliga. Det är även lätt att hitta åskådarplatser för exempelvis rullstolsburna personer. Enligt dagens byggregler ska kommunala byggnader ha god tillgänglighet för alla.

Prenumerera på den här sidan

Hantera prenumeration

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din ifyllda e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Status och dokument

Ordlista

Planhandlingar

Projektering

Byggnation

Kontakt

Frågor om projektering och byggnation av gator, gång- och cykelvägar, VA

Daniel Lindell, projektledare
031-724 61 00 (växel)
daniel.lindell@harryda.se

Frågor om idrottsarenan

Anders Johansson, projektledare
031-724 61 00 (växel)
anders.k.johansson@harryda.se

Första spadtaget för Wallenstam arena (film)

Wallenstam

Läs om projektet på Wallenstams webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
E-post:molnlyckefabriker@wallenstam.se
Bonava (kvarteret Smedjan)
Läs om projektet på Bonavas webbplatslänk till annan webbplats