Lyssna

Wallenstam arena och bostäder i Mölnlycke fabriker

Samtidigt som 600 nya bostäder byggs i och strax intill det gamla industriområdet i Mölnlycke reser kommunen en ny idrottsarena. Med två stora hallar och plats för cirka 1 600 sittande åskådare, kafé, utställnings- och föreningsytor blir Wallenstam arena den största idrottsarenan i Härryda kommun. Bygget väntas bli klart år 2021.

Händer just nu:

Arenabygget
Taket kommer på plats med plåtar, isolering och takpapp. När det är klart lyfts läktarsektionerna in från sidan. Därefter börjar entreprenören bygga arenans framsida mot Massetjärn.

Wallenstams bostadskvarter
Kvarteret Rosengången som kommit längst får nu installationer av vatten och avlopp samt el. I det östra av de två husen pågår montage av fönster och innerväggar. Tunga transporter sker hela sommaren till byggnationer i framför allt kvarteret Kvarnen och kommande garage i den sydöstra delen av fabriksområdet. Framkomligheten är god i området.

Gatuarbete på en del av Fabriksvägen
Från slutet av april till slutet av augusti pågår schaktning för att lägga ner vatten och avlopp, fiber, el och fjärrvärme till arenan och de nya bostäderna. Arbetet pågår mellan Parkvägen och arenan. Vägen kommer att vara framkomlig under arbetet.

2020-06-25

Wallenstam arena ska vara kommunens främsta arena för idrott, event och mässor.
Framför idrottsarenan blir det ett torg. Torgets utformning har inspirerats av textilkonstnären Viola Gråstens textila mönster. Viola Gråsten började som konstnärlig ledare vid Mölnlycke Väfveri AB under 1950-talets mitt. Viola Gråsten arbetade där till år 1973 och under tiden komponerade hon fler än 100 mönster för hem- och modetextil.

Förutom en ny idrottsarena och ett torg ska vi skapa en bättre framkomlighet på gator, gång- och cykelvägar. Vi passar också på att anlägga kommunalt vatten och avlopp i området.
Ett konstverk kommer också på plats på sydsidan av Massetjärn.

Vanliga frågor

Vem har bestämt att den nya idrottsarenan ska heta Wallenstam arena?

Det beslutade kommunfullmäktige år 2013 genom att godkänna det det första exploateringsavtalet som kommunen kommit överens om med Wallenstam.

För att det inte ska uppstå någon förvirring kring vad som är den planerade Wallenstam arena och vad som är den nuvarande Wallenstamshallen som ligger närmare Hulebäcksgymnasiet, så kommer den senare hallen att byta namn till och ingå som en av två hallar i Mölnlycke idrottshall.

Hur blir den nya arenan?

Den nya arenan blir byggd som en 6 200 kvardatmeter stor inomhusarena med cirka 1 600 läktarplatser och en stor spelplan. I arenan ryms också en stor träningshall, åtta omklädningsrum, kafeteria och en utsättningsdel. Direkt innanför entrén finns kiosker och plats för andra butiker, rehabgym och biljettkassor.

Fasaden mot Massetjärn är 43 meter bred och 11 meter hög. Djupet i den L-formade arenan är 85 meter.

Den industrifastighet som ligger på platsen idag (bredvid Essitys byggnad längs Fabriksvägen) kommer att rivas. Bottenplattan blir kvar.
Mellan arenan och Fabriksvägen kommer det att bli ett torg.

Hur mycket kostar arenan?

Arenan beräknas kosta cirka 115-120 miljoner kronor att bygga.

Kommer det att finnas någon skola eller förskola i området?

Härryda kommun har för närvarande inga planer på en kommunal grundskola i Mölnlycke fabriker, inte heller någon kommunal förskola. Vi har många skolor och förskolor i närheten av det nya bostadsområdet och fler byggs i andra delar av Mölnlycke.

När började arbetet?

I september 2019 togs första spadtaget för Härryda kommuns nya idrottsarenan.

Kommunens arbete med att anlägga gator, gång- och cykelvägar, vatten och avlopp inleddes sommaren 2019.

Du kan läsa mer om Wallenstams arbeten här: molnlyckefabriker.se/pagaende-arbetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.När är allt färdigt i Mölnlycke fabriker?

Om allt går enligt plan är Wallenstam arena spelklar till sommaren 2021. Alla bostäder och gator ska vara färdiga någon gång år 2024.

Var kommer namnet Bruksgatan från?

Orter som vuxit fram kring en enda industri och där disponenten sörjde för bostäder och service åt sina anställda, brukar benämnas som bruksort eller brukssamhälle. Innan Mölnlycke Väfveri startade 1849 bodde bara 450 personer i Mölnlycke. På några få år efter att fabriken startat, fördubblades antalet invånare Mölnlycke.

För att knyta an till Mölnlyckes historia som bruksort, föreslog Härryda kommuns namnvårdsgrupp därför namnet Bruksgatan på huvudgatan genom Mölnlycke fabriker. Kommunfullmäktige tog beslut om namnet 2015.

Är det några fler nya gatunamn på gång? Kommer adresserna att heta som kvarteren, till exempel kvarteret Väven 12?

De nya gatorna kommer få följande namn: Disponentvägen, Mjölnarens väg och Kraftgränd.
Gatunamnen är beslutade av namnvårdsgruppen i Härryda kommun. Sedan är det kommunens Mark och exploatering som bestämmer adresserna så att varje lägenhet kommer att få en unik adress.

Ska Disponentvillan rivas?

Den 22 januari 2020 fattade miljö- och bygglovsnämnden beslut om att inte ge rivningslov för Disponentvillan.
Nämndens beslut har överklagats till länsstyrelsen.

Hur blir det med trafiken och parkeringarna?

Fler boende gör att vi planerat för mer trafik till och från området än idag. Vägarna kommer att utformas så att bilisterna i första hand ska välja Långenäsvägen framför Wendelsvägen.
Den allra största andelen av boendeparkeringarna kommer att ligga i ett p-hus i Mölnlycke fabriker. P-huset har sin utfart mot Långenäsvägen, vilket också bidrar till att styra trafiken bort från Wendelsvägen.
Kommunen håller dessutom på med en trafikanalys på Säterivägen. Analysen ska mynna ut i ett antal förslag på åtgärder för att förbättra framkomligheten på Säterivägen.

När kan jag ställa mig i kö till Wallenstams hyresrätter/bostadsrätter?

Om man stått i Härryda kommuns bostadskö, som försvinner vid årskiftet 2019/2020, så har man förtur till kvarteret Rosengångens 123 hyresrätter om man anmält intresse vid erbjudande som skickades ut hösten 2019. De efterföljande hyresrätter som Wallenstam bygger i Mölnlycke fabriker kommer att förmedlas genom Wallenstams egen bostadskölänk till annan webbplats.

När Wallenstam bygger bostadsrätter tar de oftast hjälp av en extern mäklare.

Om man vill veta mer om projektet skriver man upp sig på Wallenstams webbplats molnlyckefabriker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Då får man löpande information om vad som händer samt blir inbjuden till våra träffar och event.

Hur stora blir bostäderna?

Bostäderna kommer ha varierande storlek. Wallenstam bygger främst bostäder på 1-4 rum och kök men majoriteten av bostäderna blir tvåor. Läs mer på mölnlyckefabriker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är arenan anpassad för personer med funktionshinder?

Ja, det kommer att finnas hiss mellan våningarna så att alla utrymmen som kafeteria och omklädningsrum är tillgängliga. Det är även lätt att hitta åskådarplatser för exempelvis rullstolsburna personer. Enligt dagens byggregler ska kommunala byggnader ha god tillgänglighet för alla.

Prenumerera på den här sidan

Hantera prenumeration

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din ifyllda e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Status och dokument

Ordlista

Planhandlingar

Projektering

Byggnation

Kontakt

Projektledare

Johan Gustafsson
031-724 61 00 (växel)
johan.gustafsson@harryda.se

Frågor om projektering och byggnation av gator, gång- och cykelvägar, VA

Rafed Baban, projektledare
031-724 61 00 (växel)
rafed.baban@harryda.se

Frågor om idrottsarenan

Anders Johansson, projektledare
031-724 61 00 (växel)
anders.k.johansson@harryda.se

Första spadtaget för Wallenstam arena (film)

Wallenstam

Läs om projektet på Wallenstams webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
E-post:molnlyckefabriker@wallenstam.se