Kontakt
Lyssna

Wallenstam arena i Mölnlycke fabriker

Samtidigt som 600 nya bostäder byggs i och strax intill det gamla industriområdet i Mölnlycke reser kommunen en ny idrottsarena. Med två stora hallar och plats för cirka 1 600 sittande åskådare, kafé, utställningsyta och små butikslokaler blir Wallenstam arena den störstaidrottsarenan i Härryda kommun. Bygget väntas bli klart år 2021.

Händer just nu:

Förstärkningar inför kommande rivning
Nu startar förberedelsearbetet med Wallenstam arena på allvar. Entreprenören Flodéns börjar med att förstärka väggar mot angränsande lokaler inför rivningen av den fabrikslokal som ska ge plats åt arenan. Rivningsarbetet sker först invändigt och sedan utvändigt. Byggavfall sorteras på plats.

Parallellt fortsätter förberedelser för utbyggt vatten och avlopp och allmänna gator med cirkulationsplats, gång- och cykelvägar.
En formell ceremoni för att starta arenabygget sker i mitten av september.

Senast uppdaterad: 2019-09-13

Wallenstam arena ska vara kommunens främsta arena för idrott, event och mässor.
Framför idrottsarenan blir det ett torg. Torgets utformning har inspirerats av textilkonstnären Viola Gråstens textila mönster. Viola Gråsten började som konstnärlig ledare vid Mölnlycke Väfveri AB under 1950-talets mitt. Viola Gråsten arbetade där till år 1973 och under tiden komponerade hon fler än 100 mönster för hem- och modetextil.

Förutom en ny idrottsarena och ett torg, ska vi skapa en bättre framkomlighet på gator, gång- och cykelvägar. Vi passar också på att anlägga kommunalt vatten och avlopp i området.
Ett konstverk kommer också på plats nära Massetjärn.

Vanliga frågor

Hur blir den nya arenan?

Den nya arenan blir byggd som en 3 200 kvardatmeter stor inomhusarena med cirka 1 600 läktarplatser och en stor spelplan. I arenan ryms också en stor träningshall, åtta omklädningsrum, kafeteria och en utsättningsdel. Direkt innanför entrén finns kiosker och plats för andra butiker, rehabgym och biljettkassor.

Fasaden mot Massetjärn är 43 meter bred och 11 meter hög. Djupet i den L-formade arenan är 85 meter.

Den industrifastighet som ligger på platsen idag (bredvid Essitys byggnad längs Fabriksvägen) kommer att rivas. Bottenplattan blir kvar.
Mellan arenan och Fabriksvägen kommer det att bli ett torg.

Hur mycket kostar arenan?

Arenan beräknas kosta cirka 115-120 miljoner kronor att bygga.

Vem har bestämt att den nya idrottsarenan ska heta Wallenstam arena?

Det beslutade kommunfullmäktige år 2013 genom att godkänna det det första exploateringsavtalet som kommunen kommit överens om med Wallenstam.

För att det inte ska uppstå någon förvirring kring vad som är den planerade Wallenstam arena och vad som är den nuvarande Wallenstamshallen som ligger närmare Hulebäcksgymnasiet, så kommer den senare hallen att byta namn till och ingå som en av två hallar i Mölnlycke idrottshall.

När börjar arbetet?

I september 2019 tas första spadtaget för Härryda kommuns nya idrottsarenan.

I samband med att att detaljplanen vann laga kraft, påbörjade Wallenstam förberedande mark- och rivningsarbeten.

Kommunens arbete med att anlägga gator, gång- och cykelvägar, vatten och avlopp inleddes sommaren 2019.

Du kan läsa mer om Wallenstams arbete här: molnlyckefabriker.se/pagaende-arbetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Var kommer namnet Bruksgatan från?

Orter som vuxit fram kring en enda industri och där disponenten sörjde för bostäder och service åt sina anställda, brukar benämnas som bruksort eller brukssamhälle. Innan Mölnlycke Väfveri startade 1849 bodde bara 450 personer i Mölnlycke. På några få år efter att fabriken startat, fördubblades antalet invånare Mölnlycke.

För att knyta an till Mölnlyckes historia som bruksort, föreslog Härryda kommuns namnvårdsgrupp därför namnet Bruksgatan på huvudgatan genom Mölnlycke fabriker. Kommunfullmäktige tog beslut om namnet 2015.

Är det några fler nya gatunamn på gång? Kommer adresserna att heta som kvarteren, till exempel kvarteret Väven 12?

De nya gatorna kommer få följande namn: Disponentvägen, Mjölnarens väg och Kraftgränd.
Gatunamnen är beslutade av namnvårdsgruppen i Härryda kommun. Sedan är det kommunens Mark- och bostad som bestämmer adresserna så att varje lägenhet kommer att få en unik adress.

Ska Disponentvillan rivas?

Disponentvillan är inte skyddad mot rivning i detaljplanen. Däremot krävs det lov från kommunen för att få riva Disponentvillan. Beslut om rivningslov tas av miljö- och bygglovsnämnden efter att en ansökan har skickats in.

Hur blir det med trafiken och parkeringarna?

Fler boende gör att vi planerat för mer trafik till och från området än idag. Vägarna kommer att utformas så att bilisterna i första hand ska välja Långenäsvägen framför Wendelsvägen.
Den allra största andelen av boendeparkeringarna kommer att ligga i ett p-hus i Mölnlycke fabriker. P-huset har sin utfart mot Långenäsvägen, vilket också bidrar till att styra trafiken bort från Wendelsvägen.
Kommunen håller dessutom på med en trafikanalys på Sätervägen. Analysen ska mynna ut i ett antal förslag på åtgärder för att förbättra framkomligheten på Säterivägen.

När kan jag ställa mig i kö till hyresrätter/bostadsrätter?

De hyresrätter vi kommer bygga kommer enligt ramavtalet förmedlas via Härryda kommuns bostadskö.

När vi bygger bostadsrätter använder vi oss oftast av en extern mäklare. Eventuellt kan även bostadsrätter förmedlas via kommunens kö, men i dagsläget vet vi inte hur de bostadsrätter som byggs i Mölnlycke Fabriker kommer säljas och därför hänvisar vi till att man finns registrerad på vår hemsida för att få mer information om projektet. Så snart vi vet hur lägenheterna kommer säljas meddelar vi det via ett nyhetsbrev till samtliga som är registrerade på vår hemsida.

Om man vill veta mer om projektet skriver man upp sig på Wallenstams webbplats molnlyckefabriker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Då får man löpande information om vad som händer samt blir inbjuden till våra träffar och event.

Hur stora blir bostäderna?

Bostäderna kommer ha varierande storlek. Wallenstam bygger främst bostäder på 1-4 rum och kök men majoriteten av bostäderna blir tvåor. Läs mer på mölnlyckefabriker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är arenan anpassad för personer med funktionshinder?

Ja, det kommer att finnas hiss mellan våningarna så att alla utrymmen som kafeteria och omklädningsrum är tillgängliga. Det är även lätt att hitta åskådarplatser för exempelvis rullstolsburna personer. Enligt dagens byggregler ska kommunala byggnader ha god tillgänglighet för alla.

Prenumerera på den här sidan

Hantera prenumeration

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din ifyllda e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Status och dokument

Ordlista

Planhandlingar

Utredningar

Gatukostnadshandlingar

Projektering

Byggstart

Kontakt

Projektledare

Johan Gustafsson
031-724 61 00 (växel)
johan.gustafsson@harryda.se

Frågor om projektering och byggnation av gator, gång- och cykelvägar, VA

Rafed Baban, projektledare
031-724 61 00 (växel)
rafed.baban@harryda.se

Frågor om idrottsarenan

Anders Johansson, projektledare
031-724 61 00 (växel)
anders.k.johansson@harryda.se

Wallenstam

Läs om projektet på Wallenstams webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
E-post:molnlyckefabriker@wallenstam.se