Kontakt
Lyssna

Kvarteret Roskullen

I kvarteret Roskullen i centrala Hindås bygger Strand AB sammanlagt 36 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter.
Inflyttningsklart mars 2019.

Byggnationen gäller 24 stycken hyreslägenheter vid Roskullen i Hindås. Flerbostadshuset kommer att vara ett så kallat BGT-boende (boende med god tillgänglighet) och lägenheterna är en-, två-, och trerummare.
BTG-lägenheterna kommer att förmedlas via Härryda kommun till de kommuninvånare som har fått biståndsbeslut om en bostad med god tillgänglighet. Samtliga hyresrätter är nu uthyrda.
Kommunens verksamhet Hindåsträffen flyttar in i en lokal i huset.

Bostadsrätter i två fastigheter

Byggnationen i kvarteret Roskullen omfattar även 12 stycken bostadsrättslägenheter fördelade på två stycken hus. Bostadsrätterna är 2 eller 3 rum och kök. Dessa lägenheter förmedlas via Härryda kommuns bostadskö via utskick. Samtliga bostadsrätter är nu fördelade.

Kommunen gör vägar och park

Härryda kommun har bekostat och anlägger vägar, parkområde och ledningar runt kvarteret Roskullen i enlighet med detaljplan Hindås 1:11 m fl.
NÄR: Inflyttningsklart mars 2019

Relaterad information