Kontakt
Lyssna

Villa Roskullen

I området Villa Roskullen i Hindås bygger Strand AB sammanlagt 36 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter.

Byggnationen gäller 24 stycken hyreslägenheter vid Roskullen i Hindås. Flerbostadshuset kommer att vara ett så kallat BGT-boende (boende med god tillgänglighet) och lägenheterna är en-, två-, och trerummare.
BTG-lägenheterna kommer att förmedlas via Härryda kommun till de kommuninvånare som har fått biståndsbeslut om en bostad med god tillgänglighet.

Då socialtjänsten inte hade behov av samtliga BGT-lägenheter kommer 15 av dessa erbjudas Härryda kommuns bostadskö. Utskick kommer att göras under oktober månad.

Bostadsrätter i två fastigheter

Under våren 2018 fortsätter byggnationen vid Roskullen med 12 stycken lägenheter fördelade på två stycken hus. Bostadsrätterna är 2 eller 3 rum och kök.
Dessa lägenheter förmedlas via Härryda kommuns bostadskö via utskick. Bostadsköare fick utskicket i början av juni. Samtliga bostadsrätter är nu fördelade.

Kommunen gör vägar och park

Härryda kommun bekostar och anlägger vägar, parkområde och ledningar runt Villa Roskullen i enlighet med detaljplan Hindås 1:11 m fl.

NÄR: Klart 2018-2019.

Relaterad information