Lyssna

Överföringsledningar för VA mellan Landvetter och Hindås

Dricksvatten (blå) kan flexibelt föras i båda riktningarna längs den 16 kilometer långa VA-ledningen. Spillvattnet går endast i en riktning, västerut från Hindås.

Dricksvatten (blå linje) kan flexibelt föras i båda riktningarna längs den 16 kilometer långa VA-ledningen. Spillvattnet (röd linje) går endast i en riktning, västerut från Hindås.

Kommunen lägger ner 16 kilometer överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten mellan Landvetter och Hindås. Vattenledningen ansluter till det planerade vattenverket i Hindås och är en del av vattenförsörjningsplanen för kommunen.

Vatten och avlopp åt fler

För att säkra upp och öka hanteringen av dricksvatten och spillvatten för de östra delarna av Härryda, planerar kommunen bland annat att bygga ut överföringsledningar från Landvetter till Hindås. Utbyggnaden gör det långsiktigt möjligt för fler invånare och näringsverksamheter att ansluta sig till kommunalt VA.Förutom 16 kilometer långa ledningar så omfattar arbetet också nio pumpstationer för spillvatten.

Så här ser tidplanen* ut för ledningsarbetet

  • Detaljprojektering 2019-2021
  • Byggnation etappvis från 2019
  • Arbetet klart 2022

* Tidsangivelserna är preliminära.

Läs mer om planerna för vattenverket i Hindås och de andra två etapperna.

Kontakt

Delprojektledare

Ricardo Silva Da Lage
031-724 62 46

Arbetsledare

Anders Hammar
anders.hammar@svevia.se