Kontakt
Lyssna

Intagsledningar och pumpstation för råvatten

Under V 46 besökte Anders Ohlsson (Samhällsbyggnadschef) och Jessica Sténhoff (Vatten- och avfallschef) Bocköhalvön i Hindås. Där pågår det just nu sprängningsarbete inför bygget av en pumpstation för råvatten från Västra Nedsjön. Foto: Härryda Kommun

Under V 46 besökte Anders Ohlsson (Samhällsbyggnadschef) och Jessica Sténhoff (Vatten- och avfallschef) Bocköhalvön i Hindås. Där pågår det just nu sprängningsarbete inför bygget av en pumpstation för råvatten från Västra Nedsjön. Foto: Härryda Kommun

Vattenverket i Hindås kommer att rena vattnet från Västra Nedsjön som blir en ny kommunal huvudvattentäkt. För att försörja vattenverket med råvatten behövs intagsledningar i sjön och en tillhörande pumpstation på Bocköhalvöns udde.

I Sverige får vi ungefär hälften av vårt vatten - så kallat råvatten - ifrån ytvatten i sjöar eller rinnande vattendrag. Råvattenkvalitén i Västra Nedsjön är väldigt god. Råvatten är ofiltrerat, orenat vatten som i flera steg blir till dricksvatten.

Pumpar vidare till vattenverket

Två ledningar placeras i sjön och leder råvattnet till en pumpstation på Bocköhalvöns norra udde. Pumpstationen pumpar råvattnet vidare till vattenverket där det blir filtrerat och renat.

Intagsledningarna är klara år 2021 och råvattenpumpstationen är på plats år 2020.

Läs mer om vattenverket i Hindås här.


Kontakt

Jasna Brcic, projektledare VA
031-724 88 23
E-post: jasna.brcic@harryda.se