Kontakt
Lyssna

Vattenverket i Hindås
och de tre etapperna

"En liten film om vårt vatten" berättar om planen som tryggar tillgången på dricksvatten och avlopp i Härryda.

 

Fram till år 2022 bygger vi ut det kommunala vatten- och avloppssystemet (VA) som försörjer oss och en växande Härryda kommun med dricksvatten och avlopp för flera decennier framåt.

Utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppssytemet gör att nya invånare och näringsverksamheter kan ansluta sig till kommunalt VA i Härryda. Vattenförsörjningsplanen omfattar ett nytt vattenverk i Hindås med högvattenreservoar och intagsledningar och pumpstation för råvatten i Västra Nedsjön i Hindås.
Nya VA-ledningar dras mellan Landvetter och Hindås. De ansluter till vattenverket år 2022 då allt väntas vara klart.

Händer just nu

Vecka 28: Schaktning under Eskilsbyvägen, efter avfarten till Björrödsmotet. I enstaka fall kommer arbetsfordon att köra på gång- och cykelvägen i närheten.

Veckorna 28-31: semesteruppehåll på etapperna 2. råvattenpumpstation och 3. högvattenreservoar i Hindås.

Veckorna 29-31: semesteruppehåll på etapp 1. överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås.

Efter vecka 32: Arbetet med att dra en vattenledning för högvattenreservoaren längs Älmhultsvägen i Hindås återupptas. Den uppgrävda sträckan kommer att schaktas samtidigt som bygget av själva högvattenreservoaren fortsätter.

Kontakt:
Arbetsledare Håkan Blixt från entreprenören Svevia
Mobiltelefon: 0727-30 47 97