Lyssna

Vattenverket i Hindås
och de tre etapperna

Fram till år 2022 bygger vi ut det kommunala vatten- och avloppssystemet (VA) som försörjer oss och en växande Härryda kommun med dricksvatten och avlopp för flera decennier framåt.

Händer just nu

Arbete med överföringsledningar vid Björrödsmotet och längs Härrydavägen

Kommande månader pågår arbeten med rörläggning längs Härrydavägen. Du som kör längs Härrydavägen märker att trafikanordningar är på plats för att ge utrymme för våra arbeten samt för att vi ska kunna arbeta säkert. Gång- och cykeltrafikanter kommer stundvis att ledas kring våra arbeten men dessa tillfälliga vägar är tydligt uppmärkta och utformade på ett säkert sätt. Vissa busshållplatser längs Härrydavägen kommer tillfälligt stängas. Tänk på vår arbetsmiljö och sänk hastigheten när du passerar!

Gång- och cykelbanan längs sträckan Skällared – Snåkered planeras att asfalteras under april månad, men gång- och cykeltrafik leds tillbaka på grusad yta under slutet av mars.

Östra in/utfarten till Snåkeredsvägen kommer att stängas av för biltrafik från slutet av mars. Gående och cyklister leds om via Snåkeredsvägen, istället för härrydavägen längs motsvarande sträcka.

Busshållplats Snåkered kommer tillfälligt att stängas inom ett par veckor. Informationen uppdateras när exakta datum är beslutade.

Råvattenintagsstation på Bockön i Hindås

På Bockön pågår arbeten med ledningar och pumphus. Byggtrafik inkl. transporter och arbetsfordon kommer till och från och trafikera Bockövägen och vi ber om er förståelse för detta under byggtiden.

Högvattenreservoaren vid Älmhultsvägen i Hindås

De närmsta veckorna pågår arbeten med reservoaren samt schaktning och rörläggning utmed Älmhultsvägen. Det kommer att gå en del transporter längs vägen. Vi har gjort några extra mötesplatser på vägen för att bilister och andra trafikanter ska kunna ta sig fram så smidigt som möjligt.

2020-03-16

Utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppssytemet gör att nya invånare och näringsverksamheter kan ansluta sig till kommunalt VA i Härryda. Vattenförsörjningsplanen omfattar ett nytt vattenverk i Hindås med högvattenreservoar och intagsledningar och pumpstation för råvatten i Västra Nedsjön i Hindås.
Nya VA-ledningar dras mellan Landvetter och Hindås. De ansluter till vattenverket år 2022 då allt väntas vara klart.