Kontakt
Lyssna

Vattenverket i Hindås
och de tre etapperna

"En liten film om vårt vatten" berättar om planen som tryggar tillgången på dricksvatten och avlopp i Härryda. Producent: Frank&Earnest


Fram till år 2022 bygger vi ut det kommunala vatten- och avloppssystemet (VA) som försörjer oss och en växande Härryda kommun med dricksvatten och avlopp för flera decennier framåt.

Händer just nu

Arbete med överföringsledningar vid Björrödsmotet

Kommande veckor pågår arbeten med borrning och rörläggning i och kring Björrödsmotet. Gångvägen intill de pågående arbetena är framkomlig som vanligt.
Du som kör förbi motet på Eskilsbyvägen märker att hastighetssänkande trafikanordningar är på plats för att vi ska kunna arbeta säkert. Tänk på vår arbetsmiljö och sänk hastigheten när du passerar!

Råvattenintagsstation på Bockön i Hindås

Grundläggning av pumphuset pågår på Bockön under de kommande veckorna och det betyder att vi gör spontning, pålning och sprängning på plats. En del transporter med bland annat maskiner och sprängmassor trafikerar Bockövägen under denna period. Vi ber om er förståelse och tålamod under denna period.

Högvattenreservoaren vid Älmhultsvägen i Hindås

De närmsta veckorna utförs schaktning och rörläggning utmed Älmhultsvägen. Det kommer att gå en del transporter med bergmassor längs vägen. Vi har gjort några extra mötesplatser på vägen för att bilister och andra trafikanter ska kunna ta sig fram så smidigt som möjligt.

2019-09-13

Utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppssytemet gör att nya invånare och näringsverksamheter kan ansluta sig till kommunalt VA i Härryda. Vattenförsörjningsplanen omfattar ett nytt vattenverk i Hindås med högvattenreservoar och intagsledningar och pumpstation för råvatten i Västra Nedsjön i Hindås.
Nya VA-ledningar dras mellan Landvetter och Hindås. De ansluter till vattenverket år 2022 då allt väntas vara klart.