Lyssna

Vattenverket i Hindås

Ett nytt vattenverk kommer att byggas vid Iberovägen nära Västra Nedsjön i Hindås.

Byggnationen av vattenverket ska handlas upp i konkurrens som en så kallad totalentreprenad. Förfrågningsunderlaget till byggnationen av vattenverket planeras att vara färdigt i slutet av mars 2021. Om allt går som planerat med upphandlingen är en totalentreprenör utsedd innan sommar 2021.

När vattenverket blir klart kopplas det ihop med de andra delarna i vattenförsörjningsprojektet: en råvattenpumpstation med intags- och överföringsledningar, en högvattenreservoar och nya överföringsledningar som transporterar vatten och avlopp mellan Landvetter och Hindås.

Läs mer om vattenförsörjningsprojektet i Härryda.

Bilden på föregående sida är endast en skiss från förstudien.

Denna webbsida uppdateras.