Lyssna

Överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås

Dricksvatten kan flexibelt föras i båda riktningarna längs den 16 kilometer långa drickvattenledningen (blå). Spillvatten (röd) transporteras endast i en riktning, från Hindås till Landvetter.

Dricksvatten kan flexibelt föras i båda riktningarna längs den 16 kilometer långa drickvattenledningen (blå). Spillvatten (röd) transporteras endast i en riktning, från Hindås till Landvetter.

Kommunen lägger ner 16 kilometer överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten mellan Landvetter och Hindås. Vattenledningen ansluter till det planerade vattenverket i Hindås och är en del av vattenförsörjningsplanen för kommunen.

Uppdaterad 2021-07-09

Händer just nu i Etapp 1

Härrydavägen

Arbete med schakt och rörläggning pågår utmed Härrydavägen tom vecka 28. Du som kör längs vägen märker att trafikanordningar är på plats för att ge utrymme för våra arbeten samt för att vi ska kunna arbeta säkert.

Tänk på säkerheten för de som går och arbetar intill vägen, sänk din hastighet när du passerar. Trevlig sommar!

Vatten och avlopp åt fler

För att säkra upp och öka hanteringen av dricksvatten och spillvatten för de östra delarna av Härryda, bygger kommunen bland annat ut överföringsledningar från Landvetter till Hindås. Utbyggnaden gör det långsiktigt möjligt för fler invånare och näringsverksamheter att ansluta sig till kommunalt VA. Förutom 16 kilometer långa ledningar omfattar arbetet också sex pumpstationer för spillvatten.

Projektets formella namn: Överföringsledningar för dricks- och spillvatten mellan Landvetter och Hindås (Etapp 1).

Så här ser tidplanen* ut för ledningsarbetet

  • Detaljprojektering 2019-2021
  • Byggnation etappvis från 2019
  • Arbetet klart 2022

* Tidsangivelserna är preliminära.

Läs mer om planerna för vattenverket i Hindås och de andra tre etapperna.