Överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås

Dricksvatten kan flexibelt föras i båda riktningarna längs den 16 kilometer långa drickvattenledningen (blå). Spillvatten (röd) transporteras endast i en riktning, från Hindås till Landvetter.

Dricksvatten kan flexibelt föras i båda riktningarna längs den 16 kilometer långa drickvattenledningen (blå). Spillvatten (röd) transporteras endast i en riktning, från Hindås till Landvetter.

Kommunen lägger ner 16 kilometer överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten mellan Landvetter och Hindås. Vattenledningen ansluter till det planerade vattenverket i Hindås och är en del av vattenförsörjningsplanen för kommunen.

Uppdaterad 2022-06-29

Händer just nu i Etapp 1


Hindås - Göteborgsvägen 554
Arbete med schakt och rörläggning pågår längs med Göteborgsvägen. Du som kör längs vägen märker att trafikanordningar och trafikljus är på plats för att ge utrymme för våra arbeten samt för att vi ska kunna arbeta säkert. Trafikanordningen och trafikljusen kommer att flyttas successivt allteftersom arbetet fortgår.

Iberovägen
Byggtrafik och buller kan förekomma.

Vatten och avlopp åt fler

För att säkra upp och öka hanteringen av dricksvatten och spillvatten för de östra delarna av Härryda, bygger kommunen bland annat ut överföringsledningar från Landvetter till Hindås. Utbyggnaden gör det långsiktigt möjligt för fler invånare och näringsverksamheter att ansluta sig till kommunalt VA. Förutom 16 kilometer långa ledningar omfattar arbetet också sex pumpstationer för spillvatten.

Projektets formella namn: Överföringsledningar för dricks- och spillvatten mellan Landvetter och Hindås (Etapp 1).

Så här ser tidplanen* ut för ledningsarbetet

  • Detaljprojektering 2019-2021
  • Byggnation etappvis från 2019
  • Arbetet klart 2022

* Tidsangivelserna är preliminära.

Hindås vattenverk och de andra tre etapperna Länk till annan webbplats.