Lyssna

Överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås

Dricksvatten kan flexibelt föras i båda riktningarna längs den 16 kilometer långa drickvattenledningen (blå). Spillvatten (röd) transporteras endast i en riktning, från Hindås till Landvetter.

Dricksvatten kan flexibelt föras i båda riktningarna längs den 16 kilometer långa drickvattenledningen (blå). Spillvatten (röd) transporteras endast i en riktning, från Hindås till Landvetter.

Kommunen lägger ner 16 kilometer överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten mellan Landvetter och Hindås. Vattenledningen ansluter till det planerade vattenverket i Hindås och är en del av vattenförsörjningsplanen för kommunen.

Uppdaterad 2021-05-06

Händer just nu i Etapp 1

Härrydavägen

Arbete med schakt och rörläggning pågår utmed Härrydavägen. Du som kör längs vägen märker att trafikanordningar och trafikljus är på plats för att ge utrymme för våra arbeten samt för att vi ska kunna arbeta säkert. Gång- och cykelvägen förbi arbetena är avsmalnad ett tag men fullt farbar.

Tänk på säkerheten för de som går och arbetar intill vägen, sänk din hastighet när du passerar.

Hindås

Iberovägen Hindås

Schakt och rörläggning pågår utmed Iberovägen och omledningar av trafiken pågår. Byggtrafik och buller kan förekomma.

Älmhultsvägen och Pulkavägen

Från måndag vecka 19 kommer delar utav Älmhultsvägen att tillfälligt stängas av pga. ledningsarbeten. Arbetet på platsen kommer att pågå i ca 2 veckor och beräknas vara klart i slutet på vecka 20.

Åtkomst till alla fastigheter säkras men det kommer att vara störningar för dig som kör och bor här. Vi vidtar alla åtgärder vi kan för att minska störningar och hoppas på din förståelse under den tid som dessa arbeten pågår. Räddningstjänsten är informerad och har åtkomst till området under hela byggtiden. Under denna tid kommer trafiken att ledas om via Pulkavägen. Omledning kommer att vara tydligt skyltad. Den nya tillfälliga vägen kommer ej vara farbar för lastbilar eller andra tunga fordon.

För boende i området vid Pulkavägen vill vi informera om att det kommer vara mer biltrafik i området än vanligt i samband med att trafiken till Älmhultsvägen leds om.

Vatten och avlopp åt fler

För att säkra upp och öka hanteringen av dricksvatten och spillvatten för de östra delarna av Härryda, bygger kommunen bland annat ut överföringsledningar från Landvetter till Hindås. Utbyggnaden gör det långsiktigt möjligt för fler invånare och näringsverksamheter att ansluta sig till kommunalt VA. Förutom 16 kilometer långa ledningar omfattar arbetet också sex pumpstationer för spillvatten.

Projektets formella namn: Överföringsledningar för dricks- och spillvatten mellan Landvetter och Hindås (Etapp 1).

Så här ser tidplanen* ut för ledningsarbetet

  • Detaljprojektering 2019-2021
  • Byggnation etappvis från 2019
  • Arbetet klart 2022

* Tidsangivelserna är preliminära.

Läs mer om planerna för vattenverket i Hindås och de andra tre etapperna.