Intagsledningar och pumpstation för råvatten

Nu börjar bygget av pumpstation för råvatten från Västra Nedsjön och ta form.

Nu börjar bygget av pumpstation för råvatten från Västra Nedsjön och ta form.

Vattenverket i Hindås kommer att rena vattnet från Västra Nedsjön som blir en ny kommunal huvudvattentäkt. För att försörja vattenverket med råvatten behövs intagsledningar i sjön och en tillhörande pumpstation på Bocköhalvöns udde.

I Sverige får vi ungefär hälften av vårt vatten - så kallat råvatten - ifrån ytvatten i sjöar eller rinnande vattendrag. Råvattenkvalitén i Västra Nedsjön är väldigt god. Råvatten är ofiltrerat vatten som i flera steg blir till dricksvatten.

Pumpar vidare till vattenverket

Två ledningar placeras i sjön och leder råvattnet till en pumpstation på Bocköhalvöns norra udde. Pumpstationen pumpar råvattnet vidare till vattenverket som producerar färdigt dricksvatten.

Slutfört: Intagsledningarna och råvattenpumpstationen färdigställdes under våren 2021.

Hindås vattenverk Länk till annan webbplats.