Lyssna

Högvattenreservoar i Hindås

Byggnationen av högvattenreservoaren är färdig.

Byggnationen av högvattenreservoaren är färdig.

En högreservoar för vatten har samma funktion som ett vattentorn - att magasinera dricksvatten på hög höjd och på så sätt garantera att hushållen får ett jämnt tryck och flöde av vatten.

Högvattenreservoar ligger på den västra sidan av Älmhultsvägen i sydvästra Hindås.

Högvattenreservoaren blev färdigställd under hösten 2020 och tas i drift mot dricksvattennätet under 2021.


Kontakt

Kontakt:
Teknisk projektledare
Pär Olausson
per.olausson@hvaa.se