Hindås vattenverk

Skiss på hur vattenverket kan komma att se ut. taket är välvt som en vattenvåg.

Ett nytt vattenverk byggs nära Västra Nedsjön i Hindås.

Hindås vattenverk ska när det står klart kopplas ihop med de andra delarna i vattenförsörjningsprojektet: en råvattenpumpstation med intags- och överföringsledningar, en högvattenreservoar och nya överföringsledningar som transporterar vatten och avlopp mellan Landvetter och Hindås.

Uppdraget att som totalentreprenör planera, projektera och färdigställa ett nytt vattenverk i Hindås har efter upphandling getts till Peab Anläggning. Kontraktssumman uppgår till 154 miljoner kronor, vilket ingår i budgeten för hela vattenförsörjningsplanen. Byggstarten skedde under vintern 2021/2022 och vattenverket ska vara klart att tas i drift hösten 2023.

Läs mer på Härryda vatten och Avfalls webbplats Länk till annan webbplats.