Vattenverket i Hindås
och de tre andra etapperna

Fram till och med år 2023 bygger vi ut det kommunala vatten- och avloppssystemet (VA) som försörjer oss och en växande Härryda kommun med dricksvatten och avlopp för flera decennier framåt. Nya VA-ledningar dras mellan Landvetter och Hindås som slutligen ansluter till ett helt nytt vattenverk. Se filmen som visar framtidens vattenförsörjning på ett enkelt sätt.

Utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppssystemet gör att nya invånare och näringsverksamheter kan ansluta sig till kommunalt VA i Härryda. Vattenförsörjningsplanen omfattar ett nytt vattenverk i Hindås med högvattenreservoar och intagsledningar och pumpstation för råvatten i Västra Nedsjön i Hindås. Nya överföringsledningar dras mellan Landvetter och Hindås. De ansluter till vattenverket år 2023 då allt väntas vara klart.

Peab blir totalentreprenör för Hindås vattenverk

Öppet hus den 7 oktober

Sista etappen har inletts i satsningen som ska säkra Härryda kommuns framtida behov av dricksvatten och avlopp. För att berätta mer om projektet bjuder Härryda Vatten och Avfall in till öppet hus.

Representanter från Härryda Vatten och Avfall AB, Svevia AB och Peab Anläggning AB, är på plats för att berätta mer om projektet och svara på frågor.

7 oktober 2021 kl. 16-18.
Hindås station, Hindås stationsväg 30.