Vattenverket i Hindås
och de tre andra etapperna

Fram till och med år 2023 bygger vi ut det kommunala vatten- och avloppssystemet (VA) som försörjer oss och en växande Härryda kommun med dricksvatten och avlopp för flera decennier framåt. Nya VA-ledningar dras mellan Landvetter och Hindås som slutligen ansluter till ett helt nytt vattenverk. Se filmen som visar framtidens vattenförsörjning på ett enkelt sätt.

Utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppssystemet gör att nya invånare och näringsverksamheter kan ansluta sig till kommunalt VA i Härryda. Vattenförsörjningsplanen omfattar ett nytt vattenverk i Hindås med högvattenreservoar och intagsledningar och pumpstation för råvatten i Västra Nedsjön i Hindås. Nya överföringsledningar dras mellan Landvetter och Hindås. De ansluter till vattenverket år 2023 då allt väntas vara klart.