Lyssna

VA-omläggning Gärdhemsvägen

Arbete med att anlägga nya vatten- och dagvattenledningar kommer att påbörjas under v 45. Arbetet kommer att pågå fram till årsskiftet 2020-2021.

Berörda fastighetsägare har fått information i brevlådan.

Entreprenören som utför jobbet är Bröderna Sandhs Entreprenad AB.

Kontakt

Lisbeth Högström, VA-ingenjör
031-724 63 71
lisbeth.e.hogstrom@hvaa.se

Anders Lorentzon, VA-ingenjör
031-724 62 28
anders.lorentzon@hvaa.se