Lyssna

VA-arbete utmed Gunnebovägen

Under vecka 4 inleds VA-arbete med att anlägga en ny dricksvattenledning utmed Gunnebovägen

Arbetet beräknas pågå under 4 veckor.
Fordonstrafik kan påverkas i mindre omfattning.

Entreprenören som utför jobbet är Bröderna Sandhs Entreprenad AB.

Kontakt

Lisbeth Högström, VA-ingenjör
031-724 63 71
lisbeth.e.hogstrom@hvaa.se